Nieuws

Het is weer tijd voor de jaaropgave

Is er nog iets veranderd? Wat moeten het GOB aan de gastouder sturen? Wat levert het GOB aan de Belastingdienst aan? We vroegen het aan de expert: Henk Gardien van Fagon (www.fagon.nl)

Welke jaaropgave(n) stuurt een GOB aan de gastouder?
Het GOB levert aan de gastouder een overzicht van alle inkomsten die door het GOB zijn uitbetaald aan de gastouder. Dus naast de opvanguren ook eventuele andere vergoedingen, zoals bijvoorbeeld kilometervergoeding of lunch-luiervergoeding.

Transitievergoeding, hoe zit het ook alweer?

Eerder al kondigde KNGO aan dat de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ook invloed heeft op gastouders die in het huis van de vraagouder werkzaam zijn onder de Dienstregeling aan Huis en dus in loondienst zijn bij de vraagouder. Dergelijke gastouders hebben recht op transitievergoeding vanaf de eerste werkdag. Eerder was er alleen recht op transitievergoeding bij een dienstverband vanaf 2 jaren. De transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor ontslag.

Inventarisatie toekomst gastouderopvang

Een nieuw jaar is aangebroken. Een tijd van bezinning, om het vorige jaar te overdenken en achter ons te laten.
Maar ook een tijd van nieuwe kansen en vooruit kijken naar het nieuwe jaar. 
Daarom vraagt KNGO aan haar leden: wat zou je anders willen zien in de gastouderopvang? Wat is voorheen of vorig jaar nadelig geweest voor het uitvoeren van jouw vak.
Wat zou je wens zijn voor het nieuwe jaar of de toekomst van gastouderopvang?

Tekort gastouders in de sector

Er is een enorm tekort aan personeel in de kinderopvangsector. Een tekort van 3000 personeelsleden in 2019 tot een vermoedelijke 8.900 in 2022.
Niet alleen kinderdagopvanginstellingen hebben hiermee te maken, ook in de gastouderopvang merken gastouderbureaus een groot tekort aan gastouders. In grote delen van het land is de vraag naar gastouders momenteel groter dan het aanbod. Gastouderbureaus zijn op zoek naar nieuwe gastouders om de vraag en behoefte van ouders aan te kunnen. Een mooie ontwikkeling natuurlijk, want het is wel eens anders geweest. 

Internetconsultatie Verzamelwet kinderopvang

De Wet kinderopvang (Wko) wordt op vier punten gewijzigd en deze wijzigingen hebben gevolgen voor ouders die van kinderopvang gebruik maken. Wilt u reageren op het wetsvoorstel van staatssecretaris Van Ark, waarmee de Wko op vier punten wordt gewijzigd? Dat kan via de internetconsultatie die vanaf nu tot 12 januari 2020 geopend is. 

Ouders waarvan één van de ouders wegens een Wlz-indicatie niet kan werken en niet voor de kinderen kan zorgen, hebben nu geen recht op kinderopvangtoeslag. Dit recht wordt uitgebreid door het kabinet.

Gameboy-rug en iPad-nek

Veel kinderen leren al op jonge leeftijd slechte beweeg- en zitgewoontes aan. Digitale apparaten als tablets en smartphones nodigen niet uit tot een gezonde, actieve houding. Vergeet ook niet het op de bank hangend tv-ijken. Een verkeerde of ingezakte houding kan op jonge leeftijd klachten geven aan hoofd, nek, rug en schouders. Orthopedisch chirurg Piet van Loon: “Kinderen van nu bewegen te weinig, en ook niet altijd op de goede manier. Zelfs zitten moet beter, want het zijn de zwakke ouderen van straks!”

Aanpassing Regeling Wet Kinderopvang 1-1-2020

De Regeling Wet Kinderopvang wordt per 1-1-2020 aangepast met betrekking tot het aanleveren van gegevens van kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus aan de Belastingdienst.
Onlangs hebben alle kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus hier een brief over ontvangen. Ouders worden ook geïnformeerd.

Het doel van de maatregel is dat de Belastingdienst gedurende het jaar sneller op de hoogte is van wijzigingen in het aantal opvanguren. 

Pagina's