Inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker gastouderopvang

Datum: 03-04-2024

Inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker gastouderopvang 2025:

De kwaliteit van de gastouder is bepalend voor de kwaliteit van de opvang. Ontwikkelingsgericht werken met kinderen vraagt veel van gastouders, zowel op het terrein van kennis als op het terrein van vaardigheden. Het gastouderbureau heeft de rol om de gastouder daarin goede begeleiding te bieden. Dit kan bijvoorbeeld door het faciliteren van bijscholing of cursussen en coaching on the job voor het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de werkzaamheden en professionele ontwikkeling van de gastouder.

Het gastouderbureau moet aantoonbaar maken aan de toezichthouder dat de pedagogisch beleidsmedewerker alle gastouders die zij begeleiden tenminste drie uur coaching hebben aangeboden, gericht op verantwoorde kinderopvang en afgestemd op ontwikkelbehoeften, zoals ook beschreven in het pedagogisch beleidsplan.

De kwalificatie-eisen voor de bemiddelingsmedewerker in loondienst (CAO) blijven bestaan (de bekende Branche-erkende Pedagogische Component voor bemiddelingsmedewerkers), maar de coaching die gegeven wordt vergt een nieuwe kwalificatie, namelijk die van Pedagogisch beleidsmedewerker.
KNGO heeft daarvoor i.s.m. KinderWijs TV een nieuwe erkende scholing in ontwikkeling. De scholing certificeert voor de titel Pedagogisch beleidsmedewerker gastouderopvang, maar wordt ook aangevuld met een module, les en materiaal voor cursisten om de nieuwe kwaliteitseisen in de gastouderopvang goed te kunnen implementeren in het GOB en bij gastouders.

De scholing gaat live per september 2024, omdat tegen die tijd alles hopelijk helderder is wat GOB’s en gastouders exact te doen staat.

Uiteraard gaan we ervoor zorgen dat een leerroute die men bij KNGO/KinderWijs TV gaat volgen gegarandeerd voldoet aan de nieuwe eisen EN dat de leerroute speciaal geschikt is gemaakt voor de sector gastouderopvang EN dat we ervoor gaan zorgen dat onze KNGO leden als eerste en op tijd geschoold kunnen worden. Daar kunnen onze leden zeker van zijn.

Meld je vast aan, zodat wij kunnen zien hoeveel mensen en met welke opleidingsachtergrond deze scholing wensen te volgen.

NAAR DE VOORINSCHRIJVING