FAQ van GGD over huisdieren in gastouderopvang

Datum: 21-11-2023

FAQ van GGD over huisdieren in gastouderopvang

Vraag

Hoe beoordeel je de opvang indien je huisdieren aantreft?

Antwoord

Zie de Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang, geldend van 01-01-2018, artikel 11 lid 3.

De toezichthouder beoordeelt of tijdens de opvang in de praktijk de veiligheids- en gezondheidsrisico’s duidelijk zijn omschreven. En dat er door de gastouder acties worden genomen om de risico’s, in dit geval rondom de aanwezigheid van huisdieren, te verkleinen.

Hierbij is het belangrijk om als toezichthouder aan de volgende punten aandacht te besteden:
– Staan er risico’s in de inventarisatie omschreven omtrent het contact met (huis) dieren?
– Zijn deze risico’s realistisch en goed geïnventariseerd?
– Zijn veiligheids- en gezondheidsrisico’s rondom het contact met (huis)dieren voldoende verkleind?

Denk aan risico’s rondom (hand)hygiëne in combinatie met contact met dieren, rondom het dierverblijf, risico’s op bijt- en krab incidenten, het risico op contact met dieren zonder toezicht van volwassene.

Meer informatie over (kinder)boerderijdieren en risico’s bij agrarische opvang is te vinden in de Online kennisbank voor leden van KNGO. Kijk hiervoor in dossier Branche en Financieel.

Disclaimer:
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van bovenstaande tekst.