Aftrekbare kosten 2023 met PDF download

Datum: 17-01-2023

Is een goede administratie echt nodig?

Bijna geen enkele gastouder vindt het leuk om te doen, het bijhouden van de administratie. Zeker als je een lange periode het verwerken hebt verzuimd, dan wordt het een megaklus waar je tegen opziet. Het is daarom belangrijk om er tijd aan te (laten) besteden en geregeld de bonnen en facturen te verwerken. Waarom een “up to date” administratie prettig is? Hieronder een aantal redenen.

Wettelijke verplichting
Je bent verplicht om een administratie bij te houden en deze 7 jaar te bewaren. De Belastingdienst kan altijd vragen om toelichting of extra informatie inzake jouw aangifte inkomstenbelasting. Het is dan makkelijk als je de administratie op orde hebt en snel kunt reageren.

Inkomstenbelasting
Je ontkomt er niet aan om jaarlijks de aangifte inkomstenbelasting te verzorgen. Een goede administratie is hiervoor de basis. Inkomstenbelasting wordt berekend over de gerealiseerde winst. De winst bestaat uit de gerealiseerde omzet (ingediende opvanguren) min de gemaakt kosten voor de gastouderopvang. Hoe beter je kosten registreert, des te voordeliger wordt de belastingaanslag.

“Meten is weten”
Veel gastouders hebben geen weet van de hoogte van hun uitgaven. Een goede administratie geeft veel informatie. Bijvoorbeeld voor het bepalen van je uurtarief. Mede op basis van je uitgavepatroon kun je deze berekenen en een onderbouwing maken.

Bijhouden van administratie
Van alle kosten en uitgaven moet je een betalingsbewijs (bon of factuur) bewaren. De bonnen dien je overzichtelijk, bijvoorbeeld in een ordner, te bewaren (7 jaar). Bij een eventuele controle door de Belastingdienst, moet men makkelijk kunnen achterhalen waar de opgeslagen bonnen in de administratie zijn verwerkt/geboekt.
De kosten/investeringen moet je altijd vermelden incl. BTW. De diensten van kinderopvang (dus ook gastouders) zijn vrijgesteld van BTW. Je hoeft dus over de omzet geen BTW af te dragen, maar kunt over de aankopen ook geen BTW terugvorderen.

Zakelijk / privé
Op het moment dat je kosten maakt die zowel zakelijk als privé zijn, dan moet je deze splitsen op basis van het gebruik. Stel je investeert in een trampoline en daar wordt zowel door de opvangkinderen als door jouw eigen kinderen gebruik van gemaakt, boek dan 50% van de kosten of de investering zakelijk.

Wij hebben verder een overzicht voor je gemaakt van meest gangbare aftrekbare kosten voor de gastouderopvang.

> DOWNLOAD overzicht met aftrekbare kosten via de volgende link: naar de Online Kennisbank.

Praktische tips:
-> Bewaar het overzicht in je administratie.
-> Houd maandelijks bij welke kosten aftrekbaar zijn.