Maatregelen kwaliteitsverbetering gastouderopvang bekend!

Datum: 01-06-2023

Kinderopvang vervult een essentiële rol in het leven van veel gezinnen in Nederland. Het draagt bij aan de ontwikkeling van het kind en daarmee aan een goede start van hun leven. Daarnaast stelt het ouders in staat om hun werk en de zorg voor hun kinderen te combineren. Binnen de kinderopvang heeft de gastouderopvang een belangrijke functie.
Tegelijkertijd heeft de minister zorgen over de kwaliteit van de gastouderopvang. Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat de verschillen in kwaliteit tussen gastouders groot is; groter dan in de andere opvangvormen. Zij vindt het belangrijk dat de kwaliteit voldoende is gewaarborgd, zodat alle kinderen gebruik kunnen maken van gastouderopvang van goede kwaliteit. Om die reden wil de minister de uitschieters naar beneden zo veel mogelijk voorkomen.
Zeker ook met het oog op het nieuwe kinderopvangstelsel. Met een kinderopvangvergoeding van 96%, zal het gebruik van kinderopvang nog verder toenemen. Om die reden heeft de minister aan eerder al aangekondigd om langs drie sporen verbetermaatregelen te verkennen. Deze verkenning is in 2021 al ingezet en in 2022 is hier intensiever aan gewerkt.
1. Het versterken van toezicht op gastouders
2. Het verbeteren van de begeleiding van gastouders door de gastouderbureaus
3. Professionalisering van de gastouders
KNGO heeft hier middels artikelen in StaPP magazine updates over gedeeld vanuit de werkgroep van SZW
(artikelen zijn ook online te vinden op de online kennisbank voor KNGO-leden)

Wetenschappelijke onderzoeken die aan deze beslissingen vooraf gingen tonen aan dat:
-> Het huidige stelsel onvoldoende waarborg biedt voor de kwaliteit. De kwaliteitseisen zijn onvoldoende scherp geformuleerd om de basiskwaliteit van de gastouderopvang en begeleiding door gastouderbureaus te bewaken.
In de kinderdagopvang zijn destijds in de Wet IKK randvoorwaarden voor kwaliteit in eisen in de wet vastgelegd, dit heeft daar geleidt tot een kwaliteitsimpuls. Om die reden wil de minister ook voor gastouderopvang de belangrijke randvoorwaarden voor kwaliteit steviger verankeren in de wet om ook in de gastouderopvang tot een kwaliteitsimpuls te komen. Daarmee wil ze de volgende punten versterken:
-> de basis voor pedagogisch beleid.
-> de pedagogische begeleiding door het gastouderbureau.
-> de professionaliteit van de gastouder.

In de brief informeert de minister de kamer over welke aanvullende maatregelen zij wil nemen om de begeleiding van gastouderbureaus te verbeteren en om gastouders te professionaliseren.

 • Versterken van het toezicht (reeds ingezet per 1-1-2022)
 • Verbeteren begeleiding van het gastouderbureau:
  • Pedagogische coaching wordt een verplicht onderdeel van de begeleiding.
  • Gastouderbureaus moeten beschikken over pedagogische expertise op hbo werk-en denkniveau.
  • Concretisering van “verantwoorde gastouderopvang” via de vier pedagogische basidoelen. Meer houvast bieden aan gastouders bij de uitvoering op de werkvloer.
  • Maximaal twee gastouderbureaus per gastouder.
 • Professionalisering van gastouders
  • Verplicht stellen van een pedagogische module bij de huidige opleiding.
  • Verplichte permanente educatie voor alle gastouders.
  • Iedere gastouder beschikt over een pedagogisch werkplan waarin vastgelegd is hoe het pedagogisch beleid wordt toegepast. Hierin wordt ook vastgelegd hoe de gastouder de ontwikkeling van het kind volgt.
  • Iedere gastouder, ongeacht het aantal kinderen, moet beschikken over een achterwacht.

De volledige kamerbrief is te downloaden op de online kennisbank van KNGO
Bekijk hier ook de voorafgaande onderzoeken en rapporten

Vanaf het najaar van 2023 zal KNGO gedoseerd aan KNGO-leden via de online kennisbank tips delen hoe je je hier als gastouder of gastouderbureau op kunt voorbereiden.  
We verzamelen in de tussentijd veel gestelde vragen en wat er leeft bij onze leden door deze aankondiging, zodat we deze punten kunnen omzetten in tips voor de praktijk. Zet je vraag, zorg of tip gerust op de mail aan inschrijving@kngo.nl.