Thema kwartaal 1: Fysieke en Emotionele Veiligheid bieden

Datum: 02-01-2024

In 2024 gaan we weer thematisch aan de slag. Ieder kwartaal staat een hoofdthema centraal. Dit jaar besteden we extra aandacht aan het Kwaliteitsgericht werken via de vier pedagogische basisdoelen uit de Wet kinderopvang.

Via verschillende kanalen worden geregeld inspirerende leerberichten gedeeld, praktijkcasussen en tips om geprikkeld te worden meer te willen weten, leren, lezen en zo kennis en vaardigheden te vergroten. Alles wordt voor jou als professional verzameld op één plek.

Pedagogisch basisdoel

In dit thema gaan we voor het bewust worden van de centrale rol die we spelen in het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving voor kinderen. Dit is een cruciaal aspect van ons werk, dat diepgaande impact heeft op het leven van de kinderen en hun toekomstige welzijn.

Fysieke en emotionele veiligheid bieden is het eerste pedagogische basisdoel van de vier pedagogische basisdoelen die na uitvoerig onderzoek zijn vastgesteld door professor, dr. Marianne Riksen Walraven. Deze basisdoelen vormen de basis van de Wet kinderopvang en zijn dus de basis voor het pedagogische proces in de kinderopvang.
  • Fysieke Veiligheid: Het waarborgen van een fysiek veilige omgeving voor kinderen om letsel te voorkomen en hen in staat te stellen te verkennen en te leren zonder onnodige risico’s.
    Dit omvat het zorgvuldig ontwerpen van de omgeving, het vermijden van gevaarlijke materialen en situaties, en het creëren van een ruimte waarin kinderen vrij kunnen bewegen en verkennen.
  • Emotionele Veiligheid: Het creëren van een emotioneel veilige omgeving waarin kinderen zich beschermd en ondersteund voelen bij het uiten van emoties, het ontwikkelen van zelfvertrouwen en het opbouwen van positieve relaties.
    Dit omvat het begrijpen van de emotionele behoeften van kinderen, het bevorderen van hun zelfbeeld en het ontwikkelen van empathie, omdat dit hen helpt om emotioneel stabiel te groeien.

Jouw rol als professional

Professionals in de kinderopvang spelen een cruciale rol bij het ondersteunen van fysieke en emotionele veiligheid.
  • Veiligheidseisen en protocollen: Het naleven van veiligheidseisen en het implementeren van protocollen om fysieke risico’s te minimaliseren en noodsituaties aan te pakken.
  • Emotionele beschikbaarheid: Het tonen van emotionele beschikbaarheid via de interactievaardigheid sensitieve responsiviteit en het bieden van troost en geruststelling aan kinderen wanneer ze emotionele steun nodig hebben.
  • Conflicthantering: Het aanleren van conflictbeheersing en de interactievaardigheid structureren en grenzen stellen om een positieve en veilige sfeer te handhaven.
  • Risicobeheer: Het identificeren van mogelijke emotionele risico’s en het nemen van preventieve maatregelen om ze te minimaliseren.

Praktijkopdracht

Hou het schrijfblad (die je kunt downloaden via de onderste button) de komende tijd in je buurt en noteer gedurende de dag op welke manier je dit pedagogisch basisdoel behaald via de vijf vormen van pedagogische inzet:

– Bedenk en noteer wat je als professional inzet aan interactie om het doel te behalen.
– Bedenk en noteer hoe je de ruimte gebruikt hebt om het doel te behalen.
– Bedenk en noteer hoe je de groep gebruikt om het doel te behalen.
– Bedenk en noteer wat je inzet aan (spel)materiaal om het doel te behalen.– Bedenk en noteer welke activiteiten je hebt om dit doel te behalen.

Download en print het schrijfblad > Schrijfblad Emotionele Veiligheid bieden.pdf

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws, themamateriaal, updates en waardevolle informatie? Volg ons dan nu op Facebook! Klik op de “Volgen” knop en sluit je aan bij de grootste community in de gastouderopvang!