Denklijn Personenregister Kinderopvang

Datum: 17-10-2023

Iedereen die in de gastouderopvang werkt of structureel op een gastouderlocatie aanwezig is, is verplicht om in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
Met deze VOG moeten zij ingeschreven zijn in het Personenregister Kinderopvang (PRK). Vervolgens hoort het gastouderbureau ervoor te zorgen dat zij aan de juiste locatie gekoppeld
zijn in het PRK.

Iedereen die is ingeschreven in het register, wordt continu gescreend. Continue screening betekent dat er dagelijks wordt gekeken of mensen die werken in de
kinderopvang of structureel in contact zijn met kinderen, nieuwe strafrechtelijke gegevens in het Justitieel Documentatie Systeem op hun naam hebben staan.
Als blijkt dat een persoon een bedreiging vormt voor een veilige omgeving voor kinderen, gaat er via de GGD een signaal uit naar de houder.

Voor meer informatie over het PRK en de continue screening wijzen we je graag op de factsheet Denklijn PRK, opgesteld door SZW en GGD GHOR Nederland.
Het bevat nuttige informatie over bijvoorbeeld:

  • Wat is het personenregister en wat is het doel ervan?
  • Wie moeten zich inschrijven in dit register?
  • Wanneer heeft iemand “structurele aanwezigheid”?

Download hier de Factsheet Denklijn PRK.
Op de Online Kennisbank voor leden van KNGO staan meerdere Denklijnen op een rij onder het Dossier GGD en inspectie.