Meldcode Kindermishandeling

Meldcode Kindermishandeling

 

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig probleem dat niet altijd zichtbaar is. In Nederland zijn naar schatting jaarlijks 119.000 kinderen slachtoffer. Kinderopvang is een belangrijke vindplek, waarbij zorgen voor veiligheid en de juiste hulp het verschil maakt in een kinderleven. De Meldcode Kindermishandeling helpt professionals in de kinderopvang bij hoe ze kunnen handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

 De verbeterde Meldcode

De Meldcode is per 1-1-2019 aangepast. Melden bij Veilig Thuis wordt bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid de professionele norm. Vanaf 1-1-2019 zijn professionals in de kinderopvang verplicht om met het afwegingskader te kunnen werken in de verbeterde Meldcode. Naar aanleiding van de behoefte in de sector heeft KNGO faciliteiten beschikbaar gesteld om professionals in de gastouderopvang blijvend op de hoogte te houden rondom het werken met de Meldcode.

1. Module A van de e-learning ‘Update Meldcode Kindermishandeling’ geeft zicht op de veranderingen per 1-1-2019 en het werken met het afwegingskader.
Deze module is voor € 15,- te volgen.

2. Module B van de e-learning ‘Update Meldcode Kindermishandeling’ zet in op het versterken van de vaardigheden van gastouders en bemiddelingsmedewerkers op het gebied van signaleren, rapporteren en in gesprek gaan over zorgen.
Deze module is voor € 39,95 te volgen. Voor leden van KNGO is een voucher voor € 10,- korting te vinden in WijZ! Magazine januari 2020.

3. Het ‘Meldcode abonnement’ is er speciaal voor gastouderbureaus die ALLE aangesloten gastouders blijvend willen bijscholen op het gebied van werken met de Meldcode. Dit is inclusief Module A en Module B.
Tot 100 gastouders is het abonnement verkrijgbaar voor € 450,- en tussen 100-400 gastouders voor € 750,-.

4. Een speciale tweedaagse training tot Aandachtsfunctionaris Gastouderopvang waar de uitvoering van de taken van de aandachtsfunctionaris binnen het gastouderbureau centraal staat om, in partnerschap met gastouders, te werken aan een betrouwbaar en solide vangnet voor het kind.

Naar de tweedaagse training

5. Trainingen gespreksvaardigheden voor gastouders. Gastouderbureaus kunnen inventariseren welke gastouders behoefte hebben aan live training van gespreksvaardigheden rondom werken met de Meldcode of gastouders kunnen zich individueel inschrijven op de trainingen. KNGO verwijst naar diverse partijen die hun training hebben aangesloten op Module A en B. Gastouderbureaus met een KNGO Meldcode abonnement kunnen 1 of 2 medewerkers kosteloos inschrijven.

Naar de trainingen gespreksvaardigheden

 Waarom blijvend op de hoogte gehouden worden rondom het werken met de Meldcode?

1. Te veel kinderen (119.000 in Nederland) zijn het slachtoffer van huiselijk geweld en kindermishandeling.
2. Gastouderopvang is een belangrijke vindplaats.
3. Te veel acuut onveilige en structurele gevallen blijven nog steeds ongezien of onbesproken.We kunnen het verschil maken in het leven van kinderen en hun ouders als:

• gastouders zich verdiepen in de signalen die horen bij huiselijk geweld en kindermishandeling.
• gastouders hun kennis en kunde vergroten in het vroegtijdig en objectief vastleggen en overleggen van de signalen.
• gastouderbureaus een aandachtsfunctionaris opleiden die vaardig is in het op het juiste manier aangaan van een gesprek met ouders in samenwerking met Veilig Thuis.
• gastouder en gastouderbureau bewust afspraken maken over de samenwerking rond het volgen van de stappen van de Meldcode.
• we ons periodiek bijscholen om scherp te blijven of scherper te worden.
• we knelpunten rond het werken met de Meldcode bespreekbaar maken, zodat de Meldcode ook in de gastouderopvang de juiste uitwerking heeft.
• we ouders goed inlichten over het bestaan van de Meldcode en de professionele uitdagingen en taken van de gastouderopvang.Contact
Wil je meer weten over het werken met de Meldcode? Heb je vragen over de modules of het abonnement? Of wil je direct aan de slag?
Neem dan even contact met ons op.

Contact opnemen