Meldcode Kindermishandeling

Meldcode Kindermishandeling

 

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig probleem dat niet altijd zichtbaar is. In Nederland zijn naar schatting jaarlijks 119.000 kinderen slachtoffer. Kinderopvang is een belangrijke vindplek, waarbij zorgen voor veiligheid en de juiste hulp het verschil maakt in een kinderleven. De Meldcode Kindermishandeling helpt professionals in de kinderopvang bij hoe ze kunnen handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

 De Meldcode Kindermishandeling:

De Meldcode is per 1-1-2019 aangepast. Melden bij Veilig Thuis wordt bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid de professionele norm. Vanaf 1-1-2019 zijn professionals in de kinderopvang verplicht om met het afwegingskader te kunnen werken in de verbeterde Meldcode. Naar aanleiding van de behoefte in de sector heeft KNGO faciliteiten beschikbaar gesteld om professionals in de gastouderopvang steeds een stapje verder te scholen. Jaarlijks in de Week tegen Kindermishandeling gaat een nieuwe e-learning module live.
In het jaar 2019 en 2020 konden gastouderbureaus hun gastouders via het Meldcode Abonnement scholen in grote aantallen. Die inhaalslag is inmiddels aardig gemaakt. Het Meldcode abonnement is gestopt per 31-12-2020.

1. Module A van de e-learning ‘Update Meldcode Kindermishandeling’ geeft zicht op de veranderingen per 1-1-2019 en het werken met het afwegingskader.
Deze module is voor € 24,95 te volgen.

2. Module B van de e-learning ‘Update Meldcode Kindermishandeling’ zet in op het versterken van de vaardigheden van gastouders en bemiddelingsmedewerkers op het gebied van signaleren, rapporteren en in gesprek gaan over zorgen.
Deze module is voor € 39,95 te volgen.

3. Module C van de e-learning ‘Update Meldcode Kindermishandeling” neemt professionals mee in de gevolgen van echtscheiding en de wijze waarop je als organisatie beleid kunt maken en wat je als professional kunt betekenen voor het kind.
Deze module is voor € 29,95 te volgen.

4. Module D van de e-learning ‘Update Meldcode Kindermishandeling” neemt professionals mee in de factoren die de weerbaarheid van het kind beïnvloeden en de gevolgen daarvan voor het gedrag van het kind. De module geeft tips en handvatten om hier in de dagelijkse praktijk op professionele manier mee om te gaan.
Deze module is voor € 29,95 te volgen.Waarom blijvend op de hoogte gehouden worden rondom het werken met de Meldcode?

1. Te veel kinderen (119.000 in Nederland) zijn het slachtoffer van huiselijk geweld en kindermishandeling.
2. Gastouderopvang is een belangrijke vindplaats.
3. Te veel acuut onveilige en structurele gevallen blijven nog steeds ongezien of onbesproken.We kunnen het verschil maken in het leven van kinderen en hun ouders als:

• gastouders zich verdiepen in de signalen die horen bij huiselijk geweld en kindermishandeling.
• gastouders hun kennis en kunde vergroten in het vroegtijdig en objectief vastleggen en overleggen van de signalen.
• gastouderbureaus een aandachtsfunctionaris opleiden die vaardig is in het op het juiste manier aangaan van een gesprek met ouders in samenwerking met Veilig Thuis.
• gastouder en gastouderbureau bewust afspraken maken over de samenwerking rond het volgen van de stappen van de Meldcode.
• we ons periodiek bijscholen om scherp te blijven of scherper te worden.
• we knelpunten rond het werken met de Meldcode bespreekbaar maken, zodat de Meldcode ook in de gastouderopvang de juiste uitwerking heeft.
• we ouders goed inlichten over het bestaan van de Meldcode en de professionele uitdagingen en taken van de gastouderopvang.Contact
Wil je meer weten over het werken met de Meldcode?
Neem dan even contact met ons op.

Contact opnemen