Bij- en nascholing voor gastouderbureaus

De rol van het gastouderbureau en de bemiddelingsmedewerker wordt steeds belangrijker. Kwaliteitseisen worden aangescherpt in de Kwaliteitsverbetering gastouderopvang en gaat in per 2025. 

Een greep uit de uitdagingen die voor de deur staan:

$

Het opzetten van een systeem van permanente educatie.

$

Het borgen van de pedagogische kwaliteit bij de aangesloten gastouders.

$

Toepassen van pedagogisch coaching-on-the-job.

$

Gastouders ondersteunen in het schrijven van hun pedagogisch werkplan.

Gastouderbureau bijscholing KNGO

Huidige kwalificatie-eis voor bemiddelingsmedewerkers

Om gastouders voldoende te kunnen ondersteunen en begeleiden in hun pedagogische taak dienen bemiddelingsmedewerkers in de gastouderopvang te voldoen aan de kwalificatie-eis voor bemiddelingsmedewerkers. Deze is beschreven in de kwalificatie-eis voor bemiddelingsmedewerkers (uit het Functieboek CAO Kinderopvang).

Met de volgende opleidingen voldoet een bemiddelingsmedewerker aan deze kwalificatie-eis.

Sinds de kwalificatie-eis zijn er enkele opleidingsinstellingen goedgekeurd die de Branche-erkende “pedagogische component” mogen geven. Hiermee kan een bemiddelingsmedewerker zich (bij)scholen om aan de kwalificatie-eis te voldoen. Hieronder valt ook de Branche-erkende (bij)scholing “Pedagogische Component” van KNGO.

Bekijk hier het besluit van het OAK (Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang).

Om over de kennis en vaardigheden te beschikken die je nodig hebt voor de nieuwe kwalificatie eisen heeft KNGO nu al diverse (branche-erkende) leerroutes voor je beschikbaar.

Branche-erkende

Branche-erkende (bij)scholing voor bemiddelingsmedewerkers
Voldoe aan de kwalificatie-eis.

Branche-erkende KinderWijs

Branche-erkende (bij)scholing voor bemiddelingsmedewerker PLUS (branche-erkend)
Voldoe aan de kwalificatie-eis + bijscholingsmodules pedagogiek in het PLUS-pakket.

Branche-erkende KinderWijs

Specialisatie pedagogisch coaching in de praktijk (branche-erkend per 1-1-2024) Pedagogisch coaching on the job.

Branche-erkende KinderWijs

Aan de slag als Leerambassadeur (opstellen van je opleidingsbeleid, communicatie/motivatie, evalueren en bijsturen via interventies en coaching aan je gastouders). 

Alleen i.c.m. een permanente educatie abonnement van KinderWijs TV.

Wil je meer weten over bij- en nascholingsmogelijkheden? Neem dan even contact met ons op.