Cijfers en rapporten kinderopvang 2023

Datum: 18-02-2024

Ieder kwartaal monitort het ministerie van SZW de ontwikkelingen in tarieven en het gebruik van kinderopvang per onderdeel, zoals KDV, BSO en Gastouderopvang, en de arbeidsparticipatie door ouders. KNGO heeft wat cijfers voor je op een rij gezet.

  • In de meest recente cijfers zien we het aantal locaties voor KDV en BSO stijgen en het aantal kinderen dat bij de gastouder zit afnemen.
  • In 2018 vingen KDV’s 328.000 kinderen op ten opzichte van 379.000 in het 3e kwartaal van 2023.
  • In 2018 vingen gastouders 115.000 kinderen op ten opzichte van 84.000 in het het 3e kwartaal van 2023.
  • Er is wel een duidelijke stijging te zien van het aantal uren dat afgenomen wordt per kind.
  • De ontwikkeling van de uurprijs in KDV en BSO laat een flinke stijging zien, daarin blijft de prijsstijging van de gastouderopvang 4-12 wat achter, maar zien we dat de ontwikkeling van de uurprijs voor gastouderopvang 0-3 jaar echt heel beperkt is.
  • Het aantal locaties voor gastouderopvang is gedaald van 27.881 in januari 2019 naar 17.966 gastouders in juli 2023.

Hier tref je de meest recente cijfers:
Cijfers 3e kwartaal 2023

Kijk op de Online Kennisbank voor meer cijfers en rapporten van afgelopen jaren