Info voor gastouders om ingrijpende jeugdervaringen te voorkomen

Datum: 05-04-2022

Waarom is het zo belangrijk om ingrijpende jeugdervaringen te voorkomen en wat kun je daar als gastouder in betekenen?
Kinderen die te maken hebben (gehad) met ingrijpende gebeurtenissen, kunnen daar hun hele leven negatieve gevolgen van ondervinden. Zo lopen zij een verhoogde kans op een ongezonde leefstijl, ernstige ziektes en chronische aandoeningen. Wat weten we over de oorzaken en over het voorkomen van ingrijpende jeugdervaringen? En wat kunnen gastouders daar mee?

Voor de term ‘ingrijpende jeugdervaringen’ gebruiken we vaak de Engelse term: Adverse Childhood Experiences (ACE’s).  ACE’s komen overal voor: in iedere straat, buurt, school en werkomgeving. In Nederland heeft 44% van de volwassenen te maken gehad met één of meer ACE’s. Denk daarbij aan lichamelijke of psychische mishandeling, een ouder met verslavingsproblemen, opgroeien in structurele armoede of chronisch pesten. De impact van ACE’s is groot. Mensen met vier of meer ACE’s lopen een sterk verhoogd risico op een ongezonde leefstijl en diverse ernstige ziektes en chronische aandoeningen. Ook hebben ze een grotere kans om ACE’s door te geven aan de volgende generatie.

Infographics over ACE’s

Augeo Foundation heeft in samenwerking met Samenwerkende Gezondheidsfondsen een reeks van zes infographics hierover ontwikkeld. In de infographics zijn de belangrijkste feiten en cijfers uit de laatste wetenschappelijke inzichten opgenomen. Je leest bijvoorbeeld over de enorm belangrijke rol van ouders bij het veilig en gezond opgroeien van hun kind. Maar ook als gastouder kun je daar aan bijdragen. Als je meer weet over wat kan helpen bij het voorkomen van ingrijpende jeugdgebeurtenissen, kun jij dat gebruiken bij je werk als gastouder. De infographics helpen je daarbij.

We hebben er al 1 voor je gedownload als voorbeeld.
Infographic Ouderschap

Meer informatie en overige infographics vind je op de website van Augeo Foundation.