Kiezen voor 1 (of 2) gastouderbureaus?

Datum: 09-11-2023

In de voornemens van de minister staat dat er straks misschien gekozen moet worden om voor maximaal 1 of 2 gastouderbureaus te werken als gastouder. Hoe aan dit voornemen invulling gegeven gaat worden is momenteel nog niet duidelijk. De aangekondigde maatregelen zijn voornemens van de minister, maar die zijn nog niet uitgewerkt. Daar zal in het eerste kwartaal van 2024 hopelijk duidelijkheid in komen.

Waar wel rekening mee gehouden moet worden bij beleidsmakers is dat het werkbaar en uitvoerbaar moet zijn in de praktijk. De beleidsmakers bij de overheid denken misschien: “dat is toch makkelijk, je kiest gewoon 1 of 2 van de gastouderbureaus waar je voor werkt en daarmee is de regel uitgevoerd”.
Zo eenvoudig is dat nog niet.

Wie bepaalt met welk gastouderbureau er gewerkt wordt?
Ondanks dat wij van mening zijn dat de gastouder degene is die bepaalt met welk GOB er gewerkt wordt hebben in de dagelijkse praktijk de vraagouders hier ook een grote stem in, in veel gevallen zelfs een definitieve stem. Dit komt door de grote mismatch in het stelsel dat de ouder de kosten voor de dienstverlening van het GOB betaalt, terwijl de goede samenwerking met het GOB juist van belang is voor de gastouder en de diensten van het GOB voor het grootste deel dienstverlening is aan de gastouder. Hierdoor heerst er nog steeds een cultuur van “wie betaalt, bepaalt”.

Bindende (boete)clausules in contracten
Een ander hekel punt is de clausules in contracten waar sommige vraagouders en/of gastouders hun handtekening onder hebben gezet. Voor een GOB zit er veel werk in het aannemen van een nieuwe gastouder en het koppelen van gastouder en vraagouder. Een GOB zit er dus niet op te wachten dat werkt te verrichten waarna een gastouder of vraagouder binnen de redelijke terugverdientijd stopt of naar een andere GOB overstapt. Om o.a. die reden zien we in de praktijk clausules die een boete met zich meebrengen bij ontbinding van een contract binnen een bepaalde termijn.

Tips van KNGO:

  • maak als gastouder op tijd een goede keuze met welk gastouderbureau je een langdurige samenwerking wilt aangaan.
  • lees goed of er een bindende clausule in de overeenkomst staat. Leg jezelf niet onnodig lang vast met een boeteclausule. Een redelijke terugverdientermijn in combinatie met een weloverwogen samenwerking met een GOB is logisch.
  • bekijk wat er in je huidige contract(en) staat.
  • nadat jij je keuze hebt gemaakt om een samenwerking aan te gaan met een GOB neem ouders mee in jouw keuze. Laat ouders zich aansluiten bij het GOB waar jij mee werkt. Willen ze jou als gastouder, dan kunnen ze zich aansluiten bij jouw GOB.
  • informeer ouders over het ondertekenen van een overeenkomst met het GOB en laat ook hen alert zijn op bepaalde bindende clausules met boetes.

Indien je de komende tijd handelt met die wetenschap in je achterhoofd dan ben je straks prima voorbereid en is er voor jou niets nieuws aan een wijziging in de wet.

Extra tips voor het gastouderbureau:

  • Wijs je gast(ouders) op bovenstaande tips.
  • Ken je gast(ouders) en weet wat ze belangrijk vinden in jouw dienstverlening.
  • Peil alvast eens hoe ze in hun keuze staan. Vraag ernaar of houd een enquete.
  • Zorg voor toegevoegde waarde en zorg dat je gast(ouders) je toegevoegde waarde als GOB kennen en waarderen.

Op de Online Kennisbank verzamelt KNGO Tipsheets die je tijdig helpen om na te denken over keuzes ter voorbereiding op de kwaliteitsverbetering gastouderopvang.

Bekijk het direct: Naar de Online Kennisbank

Nog geen lid van KNGO? Dan is dit het moment om je aan te sluiten!

Meld je direct aan via deze link: Lid worden van KNGO