KNGO regionetwerk

KNGO Regionetwerken voor gastouders

KNGO wil professionals bij elkaar brengen en stimuleren om zich te verenigen in regionale netwerken. In Nederland zijn al diverse actieve samenwerkingen tussen gastouders. Gastoudernetwerken zijn positief voor het beroepsgevoel, het werkplezier, maar een dergelijk netwerk is tevens een mooie basis voor kwaliteitsgroei in de gastouderopvang.

De voordelen van lokale gastoudernetwerken:
Gastouders binnen een KNGO regio-netwerk:

– wisselen ervaringen uit en inspireren elkaar tot professionalisering.
– hebben meer werkplezier met collega’s en gelijkgestemden.
– wanneer een gastouder zelf geen plek heeft, wisselen zij klanten uit, zodat de ouder niet uit hoeft te wijken naar de kinderdagverblijf.
– overleggen laagdrempelig bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.
– trekken samen op als professionele opvangsoort.

Dit kan ook positief zijn voor:
– het contact met gemeente en GGD, maar ook je sociale kaart: Veilig Thuis, JGZ.
– de bekendheid en imago van het vak van de gastouder.

Lees het artikel in StaPP Magazine over de KNGO Regionetwerken

Toolkit voor netwerken
KNGO wil de KNGO-regionetwerken ondersteunen door het faciliteren van een starterstoolkit.
Deze starterstoolkit bevat onder andere de volgende materialen:
– materiaal voor intervisiebijeenkomsten met je netwerk;
– stellingkaarten voor uitwisseling van ervaringen op verschillende gebieden;
– een reflectieformulier;
– feedback en behoefte delen met KNGO (signaalfunctie);
– tools voor werving van nieuwe gastouderleden voor groei van het lokale netwerk;
– readers om direct aan de slag te gaan met je netwerk-collega’s.
– Huis- en gedragsregels binnen het regionetwerk.

KNGO zal, in samenwerking met gastouderbureaus, de toolkit up-to-date houden, zodat je netwerk altijd met nieuw materiaal en onderwerpen aan de slag kan.