Over KNGO

KNGO is de afkorting van KennisNetwerk GastouderOpvang. KNGO zet zich in voor gastouderopvang en is de loop der jaren uitgegroeid tot een belangrijke speler in de markt. Vele stappen zijn al gezet en meerdere successen zijn behaald.


In november 2011 is KNGO opgericht om:
1. Pedagogische kwaliteit te vergroten
2. Professionalisering te realiseren door beter ondernemerschap
3. Meer transparantie en bekendheid in gastouderopvang te creëren Wist je dat?
…KNGO zich bijvoorbeeld samen met o.a. Fagon hard heeft gemaakt voor het aantonen van het zelfstandig ondernemerschap van gastouders? Maar ook zijn er evenementen georganiseerd, zoals een groot congres in 2018, waar gastouders, bemiddelaars en andere belangrijke partijen in de gastouderopvang (GGD, Veiligheid NL, Voorwerkendeouders, Fagon, Portabase etc.) heeft hebben gebrainstormd over de toekomst van gastouderopvang. De bevindingen zijn gedeeld met branchepartijen en overheid om het belang, geïnventariseerde knelpunten en oplossingen onder de aandacht te brengen.De grootste community in de gastouderopvang
KNGO is niet alleen in de regio actief. Verspreid over heel Nederland zijn er gastouders en gastouderbureaus gevestigd die lid zijn van KNGO en zich hebben aangesloten bij de grootste community in de gastouderopvang.
Het aantal leden stijgt nog steeds en KNGO blijft bouwen aan de toekomst.

 


Even voorstellen
Cynthia van Mulekom is de oprichter van KNGO en KinderWijs TV. Al jaren zet zij zich in voor kindprofessionals en ouders en daarmee indirect ook voor de kinderen.
Je bent haar wellicht al eens tegen gekomen op een event of hebt misschien een workshop bij haar gevolgd. Ze organiseert, bedenkt, verbindt, coacht, schrijft…
Heb je haar columns al gelezen? Je vindt ze in StaPP magazine en op social media worden de columns ook af en toe gedeeld. Een selectie vind je hieronder.

Columns

> Column juni 2022 – Bewonderingswaardig
> Column januari 2022 – Een toegankelijk essentieel beroep?
> Column juni 2021 – Uitdaging
> Column januari 2021 – Cruciale sector
> Column juni 2020 – Samen sterk
Column januari 2020 – Bescheiden gastouders
> Column juni 2019 – Een mooi netwerk
> Column januari 2019 – Wat een jaar


CRKBO
KNGO/KinderWijs TV is als aanbieder van beroepsgerichte scholing geregistreerd als opleidingsinstituut bij het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Opname in het CRKBO-register gebeurt op basis van een onafhankelijke kwaliteitstoets die wordt uitgevoerd door het CPION. Opname in het CRKBO-register geeft aan dat KinderWijs TV aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet.

NRTO
KNGO/KinderWijs TV is aangesloten bij NRTO en in bezit van het NRTO Keurmerk. NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) is dé overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. NRTO is een gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media. NRTO is lid van VNO-NCW. De leden van de NRTO houden zich aan een gedragscode die u kunt vinden op de website van NRTO. KNGO/KinderWijs TV hanteert de algemene voorwaarden van de NRTO. Deze kunt u vinden op de website van NRTO.
De leden van de NRTO zijn aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken


Samen sterk
Dankzij alle trouwe leden kan KNGO zich inzetten voor de gastouderopvang. Deze inzet zie je terug in onder andere de vertaling van overheidsnieuws en wet- en regelgeving naar wat het betekent voor jou als gastouder of gastouderbureau, zodat jij als professional weet of en wat veranderingen voor jou betekenen.

En ook wordt er nauw contact onderhouden met belangrijke partijen als: