Over KNGO

KNGO is de afkorting van KennisNetwerk GastouderOpvang. KNGO zet zich in voor gastouderopvang en is de loop der jaren uitgegroeid tot een belangrijke speler in de markt. Vele stappen zijn al gezet en meerdere successen zijn behaald.


In november 2011 is KNGO opgericht om:
1. Pedagogische kwaliteit te vergroten
2. Professionalisering te realiseren door beter ondernemerschap
3. Meer transparantie en bekendheid in gastouderopvang te creëren Wist je dat?
…KNGO zich bijvoorbeeld samen met o.a. Fagon hard heeft gemaakt voor het aantonen van het zelfstandig ondernemerschap van gastouders? Maar ook zijn er evenementen georganiseerd, zoals een groot congres in 2018, waar gastouders, bemiddelaars en andere belangrijke partijen in de gastouderopvang (GGD, Veiligheid NL, Voorwerkendeouders, Fagon, Portabase etc.) heeft hebben gebrainstormd over de toekomst van gastouderopvang. De bevindingen zijn gedeeld met branchepartijen en overheid om het belang, geïnventariseerde knelpunten en oplossingen onder de aandacht te brengen.


De grootste community in de gastouderopvang
KNGO is niet alleen in de regio actief. Verspreid over heel Nederland zijn er gastouders en gastouderbureaus gevestigd die lid zijn van KNGO en zich hebben aangesloten bij de grootste community in de gastouderopvang. Het aantal leden stijgt nog steeds en KNGO blijft bouwen aan de toekomst.Samen sterk
Dankzij alle trouwe leden kan KNGO zich inzetten voor de gastouderopvang. Deze inzet zie je terug in onder andere de vertaling van overheidsnieuws en wet- en regelgeving naar wat het betekent voor jou als gastouder of gastouderbureau, zodat jij als professional weet of en wat veranderingen voor jou betekenen.

En ook wordt er nauw contact onderhouden met belangrijke partijen als: