Bij- en nascholing voor gastouders

Leren is belangrijk wanneer je werkt met kinderen, maar ook voor je eigen beroepsgevoel en werkgeluk. Vooral wanneer je alleen werkt heb je de verantwoordelijkheid om jaarlijks up-to-date te blijven en je te laten inspireren. Gastouderbureaus hebben een belangrijke rol hierin. Ze organiseren workshops, bijeenkomsten of (gezamenlijke) online scholing. Maak gebruik van het aanbod van jouw gastouderbureau. Op deze manier laat je jouw betrokkenheid en interesse zien en kun je jouw kennis op peil houden. Jij onderscheidt je zo als een echte professional.
Vanaf 2025 wordt permanente educatie een vast onderdeel van je vak door de Kwaliteitsverbetering gastouderopvang. 

Op de website van KNGO vind je meer informatie over het scholingsaanbod voor gastouders. Je leest en leert ook via de artikelen in jouw vakblad voor gastouderopvang StaPP magazine.

KNGO stapp magazine

Wil je direct aan de slag?

Ga dan naar de website van KinderWijs TV. Je vindt daar diverse scholingsprogramma’s. Van uitgebreide modules over bijvoorbeeld taal- en interactievaardigheden tot korte en leerzame specials als ADHD en Groen moet je doen. En werk jij als professional met baby’s? Ga dan aan de slag met het IKK-erkende scholingsprogramma BabyWijs©: professionele babyopvang.

Een greep uit de huidige bij- en nascholingsmogelijkheden voor gastouders:

Pedagogische aanpak bij opvallend gedrag en oudercommunicatie

IKK-erkende BabyWijs©: professionele babyopvang

KinderEmotiecoach

Werken aan de vier pedagogische basisdoelen

Meldcode Kindermishandeling (Modules A t/m F)

Wil je meer weten over bij- en nascholingsmogelijkheden? Neem dan even contact met ons op.