Ondernemerschap

Voor gastouders die meerdere dagen per week verschillende kinderen opvangen, kan het financieel aantrekkelijk zijn om als zelfstandig ondernemer in te schrijven. De wet stelt wel bepaalde eisen aan ondernemers. De Belastingdienst bepaalt of gastouders aan deze eisen voldoen.

Waar kijkt de belastingdienst naar bij de ‘ondernemers’ beoordeling?


Maak je winst? Zo ja, hoeveel?

Als je minimale winst maakt of structureel verlies leidt en het niet aannemelijk is dat je winst gaat maken, dan is er geen sprake van een onderneming.

Hoe zelfstandig ben je als ondernemer?
Als anderen bepalen hoe je jouw onderneming moet inrichten en hoe je jouw werkzaamheden uitvoert, dan is er meestal geen sprake van een onderneming.

Hoeveel tijd steek je in jouw werkzaamheden?
Je moet voldoende tijd besteden aan jouw werkzaamheden om deze rendabel te maken. Dit is vastgesteld op minimaal 1.225 uren per jaar.

Beschik je over voldoende financiële middelen?
Als ondernemer moet je investeren in jouw bedrijf. Je moet voldoende middelen hebben om het bedrijf te starten en een tijdje draaiende te houden.

Wie zijn jouw opdrachtgevers?
Je streeft ernaar meerdere opdrachtgevers (ouders van de kinderen) te hebben. Hiermee neemt jouw zelfstandigheid toe en jouw afhankelijkheid af.

Hoe maak je jouw onderneming bekend naar buiten?
Om ondernemer te zijn, moet je jouw bedrijf voldoende kenbaar maken. Bijvoorbeeld door reclame, een internetsite, een reclamebord en/of eigen briefpapier.

Loop je ‘ondernemersrisico’?
Bestaat er een kans dat jouw opdrachtgevers niet betalen? Ben je afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van jouw diensten? Ja? Dan loop je ‘ondernemersrisico’ en heb je waarschijnlijk een onderneming.

Ben je aansprakelijk voor de schulden van jouw onderneming?

De Belastingdienst neemt een beslissing die afhangt van jouw persoonlijke situatie. Het gaat er niet alleen om dat en of je aan alle criteria voldoet, maar ook hoe ze met elkaar samenhangen. Als je maar 1 of 2 klanten hebt, maar je verwacht er snel meer te krijgen, kan het zijn dat de Belastingdienst jou alsnog als ondernemer voor de inkomstenbelasting ziet.

Praktische tips om ‘ondernemerschap’ te kunnen onderbouwen

  • Maak een eigen website
  • Zorg voor eigen visitekaartjes
  • Zet geregeld een advertentie (desnoods bij de supermarkt)
  • Maak een eigen pedagogisch beleidsplan
  • Neem een of meerdere ondernemersverzekeringen
  • Regel een aparte bankrekening voor zakelijke transacties
  • Investeer in jezelf en jouw onderneming (opleiding/training)


Als je als gastouder voldoet aan de eisen en ondernemer bent volgens de Belastingdienst, kun je gebruik maken van speciale ondernemersregelingen en profiteren van de belastingvoordelen.

Belastingvoordelen ZZP-ers
Zelfstandigenaftrek: € 3.750 (minimaal 1.225 uren) (2024)
Startersaftrek (max. 3 jaren): € 2.123
MKB winstvrijstelling: 13,31% van de winst
Investeringsaftrek: 28% (bij jaarlijkse investering van minimaal €2.801)

Online kennisbank
Als lid van KNGO heb je toegang tot de online kennisbank met actualiteiten en tips over goed ondernemerschap in gastouderopvang.

Naar de online kennisbank