Verbetermaatregelen gastouderopvang

Datum: 12-07-2021

De Verzamelbrief van het ministerie van SZW van juni 2021 is gepubliceerd. Hierin staat meer te lezen over de aangekondigde verbeteringsmaatregelen voor de gastouderopvang die in de verzamelbrief van december 2020 al geintroduceerd waren.
De inleiding van het onderwerp Verbetermaatregelen gastouderopvang stelt dat de kwaliteit van gastouderopvang gemiddeld genomen goed is, maar dat deze ook grote uitschieters kent naar boven én naar beneden. Dit blijkt uit het rapport van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2019.
Toezicht:
Gemeenten en toezichthouders zien in de praktijk zorgwekkende situaties, waar niet alleen de ontwikkeling maar ook de veiligheid van kinderen in het geding is. De wettelijke eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid zijn voor gastouderopvang minder uitgebreid dan voor reguliere opvang in kindercentra. Bovendien vindt toezicht bij gastouders slechts steekproefsgewijs plaats (per jaar wisselend per gemeente 5-30%, landelijk gemiddelde is 14%), terwijl voor kindercentra de plicht geldt om jaarlijks 100% te controleren. Het stelsel kent dus onvoldoende waarborgen om de kwaliteit en veiligheid van de gastouderopvang te garanderen en om te voorkomen dat er langdurig sprake is onwenselijke opvangsituaties met jonge kinderen.

Aangekondigde verbetermaatregelen worden voorgesteld langs drie sporen:
1. Versterken van toezicht.
2. Het verbeteren van de begeleiding van gastouders door de gastouderbureaus.
3. Professionalisering van de gastouderopvang.

In de Verzamelbrief laat minister Koolmees weten dat er over deze mogelijke maatregelen gesproken is met organisaties uit de kinderopvang, branchevertegenwoordigers van gastouders, GOB’s en ouders, met toezichtpartijen en wetenschappers.
Momenteel worden de drie sporen uitgewerkt en in kaart gebracht en aankomende maanden worden de voorstellen getoetst in overleg met de partijen. Voor de uitvoering van de verbetermaatregelen zijn wetswijzigingen nodig. De besluitvorming hierin wordt overgelaten aan het volgende kabinet.