Aftrekposten

Gastouders ontvangen maandelijks hun inkomsten via het gastouderbureau. Daarvoor maken gastouders ook kosten om hun werk goed uit te kunnen voeren. Gastouders hebben de plicht om hun inkomsten op te geven aan de belastingdienst, maar ook het recht om de kosten daarvan af te trekken voordat er berekend wordt hoeveel belasting er betaald moet worden. Ook het lidmaatschap van KNGO is bijvoorbeeld volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

De 3 belangrijke redenen

Waarom zou je als gastouder je kosten aftrekbaar maken? Lees hieronder de 3 belangrijkste redenen.

1. Als je als gastouder kosten aftrekbaar maakt, dan verlaagt het belastbaar inkomen waar je belasting over moet betalen. Hoe lager dit bedrag is, hoe minder belasting je betaalt.

2. Zodra je als gastouder kosten aftrekbaar maakt van de inkomsten, wordt je ‘verzamelinkomen’ lager.

3. Het ‘verzamelinkomen’ is de maatstaf voor overige toeslagen, zoals de zorgtoeslag, huurtoeslag, en kinderopvangtoeslag. Hoe lager het ‘verzamelinkomen’, hoe hoger de toeslagen.

Bewijsmateriaal van aftrekbare kosten

Kosten zijn pas aftrekbaar, als je ze ook echt maakt. Ook vaste aftrekposten zonder enig bewijs bestaan niet. Je moet kunnen aantonen dat je de kosten hebt gemaakt. Daarom is het belangrijk om gegevens te bewaren, waarmee je kunt aantonen hoe je op de bedragen bent gekomen. Denk hierbij aan:

• (Kassa)bonnen
• Facturen
• Kwitanties
• Rekeningoverzichten
• Agenda
• Uitbetalingsoverzichten
• De jaaropgave(n) van uw gastouderbureau(s).

Nog beter zou zijn als je een aparte bankrekening opent waar de opbrengsten en kosten voor jouw werk als gastouder overzichtelijk op staan.

Hoge kosten moet je ‘afschrijven’

Indien je iets groots aanschaft, zoals een computer of een speeltoestel (zakelijk gebruik) dan zul je dat in meerdere jaren (meestal 2, 3 of 5 jaar) moeten afschrijven. Dat houdt in dat je de aftrekbaarheid van de kosten verdeeld over het aantal jaren dat je het in bezit denkt te hebben.

Minimaal aanschafbedrag is € 450,-.

Dus schaf je een computer aan van € 500,- en denk je er 3 jaren mee te kunnen doen, dan maak je jaarlijks (500/3 =) € 166,67 aftrekbaar.

Ben je lid van KNGO?
Dan vind je op de online omgeving van KNGO een actuele lijst met:

– Wél aftrekbare kosten;
– Niet aftrekbare kosten; en
– Beperkt aftrekbare kosten.

Naar de online kennisbank