Bij- en nascholing

Wanneer kennis en vaardigheden niet regelmatig herhaald worden, zullen ze steeds meer naar de achtergrond verdwijnen. Scholing maakt en houdt je scherp en ondersteunt bij het goed uitvoeren van de doelen die je als professionele opvoeder hebt richting kinderen en ouders.


Bij- en nascholing voor gastouders

Leren is belangrijk en leuk. Gastouderbureaus ondersteunen gastouders hierin door de gelegenheid te geven om aanwezig te zijn bij workshops, informatiebijeenkomsten of andere scholing. Je ontmoet zo ook andere gastouders en kunt ideeën en tips uitwisselen. Maak gebruik van het aanbod van jouw gastouderbureau. Op deze manier laat je jouw betrokkenheid en interesse zien en kun je jouw kennis op peil houden. Jij kunt je hiermee onderscheiden als een echte professional.

Op de website van KNGO vind je meer informatie over het scholingsaanbod voor gastouders. Je leest er ook meer over in StaPP magazine.

Wil je direct aan de slag? Ga dan naar de website van KinderWijs TV. Je vindt daar diverse scholingsprogramma’s. Van uitgebreide modules over bijvoorbeeld taal- en interactievaardigheden tot korte en leerzame specials als ADHD en Groen moet je doen. En werk jij als professional met baby’s? Ga dan aan de slag met het IKK-erkende scholingsprogramma BabyWijs©: professionele babyopvang.Bij- en nascholing voor gastouderbureaus en bemiddelingsmedewerkers

Aanbod Voor: Datum: Tijd:
Kwaliteitsgericht werken als GOB (standaard in de Branche-
erkende scholing voor BM)
GOB-houders/
BM
Do 16 juni (online)
Do 1 september (online)
Do 13 oktober (Utrecht)
Do 24 november (online)
Di 31 januari 2023 (Utrecht)
9:00 – 11:30u
9:00 – 11:30u
9:30 – 12:15u
9:00 – 11:30u
9:30 – 12:15u
Coaching en interactievaardigheden
(standaard in de Branche-erkende scholing voor BM)
GOB-houders/
BM
Do 16 juni (online)
Do 1 september (online)
Do 13 oktober (Utrecht)
Do 24 november (online)
Di 31 januari 2023 (Utrecht)
13:00 – 15:30u
13:00 – 15:30u
13:30 – 16:15u
13:00 – 15:30u
13:30 – 16:15u
Panelgesprek GOB- leden GOB-houders/
BM
Do 22 september 2022
Druten of Online
10:00 – 12:00 uur + lunch

 

———————————————————————————————————————–

Webinars KNGO (20:00-20:45u):
1. Word een professionele kinder-emotiecoach door Susan van Asten: donderdag 14 april
2. STAP-budget Webinar : donderdag 21 april
3. Vroege taalverwerving bij baby’s door Paula Fikkert: dinsdag 7 juni
4. Beter ondernemerschap door Henk Gardien: donderdag 6 oktober (Schrijf je nu in!)
5. Meldcode kindermishandeling (week tegen kindermishandeling): dinsdag 15 november

Vraag- en antwoord uurtjes (Q&A 20:00u):
-> maandag 5 september 2022: KNGO-leden vragen en antwoorden.

Inschrijven voor uitsluitend KNGO-leden gaat via de inlog op de Online Kennisbank.
Inschrijven voor de trainingen gaat via het Online leersysteem in de opleiding.
Aanmelden voor het Panelgesprek kan via inschrijving@kngo.nl

—————————————————————————————————————————

Panelgesprek GOB-leden
Raadpleging en gesprek over actuele onderwerpen in gastouderopvang.
Verslagen van voorgaande Panelgesprekken vind je in de online kennisbank van KNGO.
Deelnamekosten: € 25,- (koffie/thee/lunch) bij online kosteloos.(Video)Coaching en interactievaardigheden
en Kwaliteitsgericht werken als GOB
Trainingen die horen bij de Branche-erkende Pedagogische Component voor bemiddelingsmedewerkers.

Geïnteresseerden kunnen ook voor deze trainingen inschrijven op basis van beschikbaarheid.
Deelnamekosten los: € 95,- per dagdeel.


Branche-erkende (bij)scholing bemiddelingsmedewerkers
Om gastouders voldoende te kunnen ondersteunen en begeleiden in hun pedagogische taak dienen bemiddelingsmedewerkers in de gastouderopvang te voldoen aan de kwalificatie-eis voor bemiddelingsmedewerkers. Deze is beschreven in de kwalificatie-eis voor bemiddelingsmedewerkers (uit het Functieboek CAO Kinderopvang).

Met de volgende opleidingen voldoet een bemiddelingsmedewerker aan deze kwalificatie-eis.
Sinds de kwalificatie-eis zijn er enkele opleidingsinstellingen goedgekeurd die de Branche-erkende “pedagogische component” mogen geven. Hiermee kan een bemiddelingsmedewerker zich (bij)scholen om aan de kwalificatie-eis te voldoen. Hieronder valt ook de Branche-erkende (bij)scholing “Pedagogische Component” van KNGO.

Bekijk hier het besluit van het OAK (Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang).

Subsidie STAP:
Aanmelden Branche-erkende “Pedagogische Component” voor bemiddelingsmedewerkers met de STAP-budget subsidie.

Studiebelasting/toelating Pedagogische Component voor bemiddelingsmedewerkers:

Niveau
: MBO-3
Vereiste vooropleiding: n.v.t.
Vrijstellingen: n.v.t.
Theorie: 20 uren
Praktijk: 9 uren
Toets: max. 1 uur

Iedere 3 maanden zal er een mogelijkheid zijn om deel te nemen aan de praktische trainingen en de toets.

1. Inhoud theorie en e-learning video’s:
De theorie uit de lesmap wordt ondersteund door de video training van KinderWijs TV.
1. Ontwikkeling 0-13 jarige kinderen.
2. Ontwikkelingsgericht activiteiten.
3. Kinderen die anders zijn.
4. Opvoedingsondersteuning bieden.
5. Pedagogische doelen en visie.
6. Observeren en signaleren.
7. Begeleidings- en coachingstechnieken.
8. Feedback geven en ontvangen.
9. Doelgericht evalueren.
10. Rapporteren en evalueren.


2. Praktijkopdrachten:
De lesmap bevat 3 praktijkopdrachten:
Praktijkopdrachten “Sociale Kaart” – “Ontwikkelingsgerichte activiteit” – “Eigen Visie”, die door de deelnemer zelfstandig gemaakt worden. De praktijkopdrachten worden nabesproken en beoordeeld door een zelf gekozen pedagogisch geschoolde leidinggevende/collega/professional.


3. Praktische Vaardigheidstraining gastouderopvang:

Een hele dag training op speciale bemiddelingsmedewerkersvaardigheden.
– Kwaliteitsgericht werken en (video) Coaching en interactievaardigheden.


4. Toets:

De online toets kan op ieder gewenst moment gemaakt worden.
De branche-erkende “Pedagogische Component” kost 595 euro (punt 1 t/m 4 + eventuele herkansingstoets op eigen locatie)Inmiddels gingen ruim 720 bemiddelingsmedewerkers van 112 verschillende gastouderbureaus u voor. HBO- en MBO- en niet pedagogisch geschoold:

“Het delen van ervaringen met medecursisten was erg prettig om te doen. We moeten allemaal aan dezelfde wettelijke verplichtingen voldoen, maar ieder brengt dit anders in de praktijk”.

“Van alle aangeboden facetten neem ik e.e.a. mee in mijn werkzaamheden, maar ook in mijn privé-situatie. Het is enorm praktisch.”

“Van te voren dacht ik alles te weten, maar tijdens de toets wist ik een aantal dingen niet die ik wel moet weten als bemiddelingsmedewerker. Blijkbaar zakt bepaalde kennis weg. Ik kan zeggen dat de training voor mij een spiegel was en in de praktijk gebruik ik de dingen die ik heb ontdekt om mijzelf verder te ontwikkelen en onze gast-vraagouders optimaal te ondersteunen en begeleiden.”

“Wat is ons doel voor aankomend jaar? Waar willen we heen en zitten we nog op één lijn? Punten die mij aan het denken hebben gezet om nog meer kwaliteit te geven aan de opvang. Dit neem ik mee uit de bijscholing.”

“Mijn doel was om mijn huisbezoeken bij de gastouder efficiënter te doen en de gastouder (pedagogisch) naar een hoger niveau te tillen. Dit doe ik nu ook beter dan voor de training.”

“Ik neem vooral de gesprekstechnieken mee uit de trainingen en pas ze ook echt vaak toe in de praktijk en het werkt!”Contact
Wil je meer weten over bij- en nascholingsmogelijkheden?
Neem dan even contact met ons op.

Contact