Kwaliteitsverbetering gastouderopvang

Deze speciale pagina informeert je over het project “Kwaliteitsverbetering gastouderopvang” dat per 1 januari 2025 wordt ingevoerd. Dit project is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van gastouderopvang in Nederland. Hieronder vind je belangrijke informatie over dit project.

Voor KNGO-leden komt er dit kwartaal en in 2024 steeds extra aanvullende informatie vrij op de Online kennisbank die ondersteunt bij het voorbereiden op en invulling geven aan de maatregelen in de Kwaliteitsverbetering gastouderopvang.
Denk aan:

N

Een handleiding voor het opstellen van het opleidingsbeleid van je gastouderbureau.

N

Tips en een format voor het maken van je eigen pedagogisch werkplan als gastouder.

N

Materiaal voor het gastouderbureau om intervisie tussen gastouders te organiseren.

N

Nuttige vragen om coaching-on-the-job op een natuurlijke manier meer onderdeel te laten zijn van het evaluatiegesprek.

Als KNGO-lid blijf je altijd up-to-date en profiteer van alle tools die KNGO biedt. Wil je hier ook graag gebruik van maken, maar ben je nog geen lid? Volg de onderstaande instructies en word deel van de grootste community in de gastouderopvang!

Pijl themamateriaal

Krijg direct toegang tot de Online Kennisbank! 

En nog veel meer, waaronder:

Hét vakblad voor gastouderopvang StaPP magazine.
Korting bij partners.
Live Q&A’s, webinars en panelgesprekken.
Antwoord van adviseurs.
Persoonlijk contact met experts.
De leukste winacties.
On- en offline promotiemateriaal.

Wil je meer weten over bijvoorbeeld de nieuwsbrieven van KNGO of StaPP magazine? Neem dan even contact met ons op.

Gastouderopvang speelt een cruciale rol in het leven van veel gezinnen in Nederland. Het draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen en stelt ouders in staat om werk en zorg voor hun kinderen te combineren. Gastouderopvang is een belangrijk onderdeel van de kinderopvang in Nederland, omdat het flexibiliteit biedt en vaak beschikbaar is in niet-stedelijke gebieden waar andere opvangmogelijkheden beperkt zijn. De kleine huiselijke groepen, het vaste gezicht op de groep bieden de ideale uitgangspositie voor hoge kwaliteit.

Zorgen over kwaliteit

Er zijn echter zorgen geuit over de kwaliteit van gastouderopvang. Onderzoek heeft aangetoond dat de kwaliteitsverschillen tussen gastouders groot kunnen zijn. Omdat gastouders een grote verantwoordelijkheid dragen moet de kwaliteit beter gewaarborgd zijn en uitschieters naar beneden in de kwaliteit voorkomen worden. Om de kwaliteit te waarborgen, zijn er maatregelen genomen in het kader van het “Kwaliteitsverbetering gastouderopvang” project dat in 2025 van start gaat.

Deze maatregelen zijn:

N

Versterking van toezicht op gastouders.

N

Verbetering van begeleiding van gastouders door gastouderbureaus.

N

Professionalisering van gastouders.

Deze maatregelen zijn bedoeld om de kwaliteitseisen te verbeteren en ervoor te zorgen dat alle kinderen kunnen profiteren van hoogwaardige gastouderopvang.

Kwaliteit in de gastouderopvang: Uit onderzoek blijkt dat er grote variatie is in de kwaliteit van gastouderopvang. Sommige gastouders bieden hoogwaardige kwaliteit, terwijl anderen minder presteren. Dit varieert van interactie met kinderen tot het aanbod van activiteiten. De huidige regelgeving biedt onvoldoende waarborgen voor kwaliteit. Daarom worden nieuwe maatregelen ingevoerd om de kwaliteit te verbeteren.

Maatregelen om de kwaliteit te waarborgen

Versterken van toezicht: Er wordt meer toezicht gehouden op gastouderopvang, en gemeenten inspecteren jaarlijks minimaal 50% van de voorzieningen voor gastouderopvang.

Verbetering van begeleiding door gastouderbureaus: Gastouderbureaus moeten pedagogische coaching verplicht stellen en beschikken over pedagogische expertise op hbo-niveau.

Professionalisering van gastouders: Gastouders moeten een pedagogische module volgen in hun opleiding, permanente educatie volgen, een pedagogisch werkplan opstellen en een achterwacht regelen.

Gevolgen van de maatregelen
Maatregelen kunnen een impact hebben op je huidige werkwijze. In hoeverre, dat verschilt per gastouder of gastouderbureau. Vele professionals hebben hun kwaliteit op orde, andere professionals hebben stappen te maken. Maar het doel is om samen de kwaliteit van gastouderopvang te waarborgen, hoogwaardige opvang te bieden en daarmee als sector ook aantoonbaar de moeite waard zijn om verder in te investeren. 

Wil je meer weten? Lees de volgende nieuwsberichten:

Kiezen voor 1 (of 2) gastouderbureaus?

Kiezen voor 1 (of 2) gastouderbureaus?

In de voornemens van de minister staat dat er straks misschien gekozen moet worden om voor maximaal 1 of 2 gastouderbureaus te werken als gastouder....

Nieuwe rapporten kwaliteit kinderopvang

Nieuwe rapporten kwaliteit kinderopvang

Even aandacht voor de nieuwe rapporten in dit nieuwsbericht Jaarlijks meet het consortium LKK de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang in...

Denklijn Personenregister Kinderopvang

Denklijn Personenregister Kinderopvang

Iedereen die in de gastouderopvang werkt of structureel op een gastouderlocatie aanwezig is, is verplicht om in het bezit te zijn van een Verklaring...