Opvang Oekrainse vluchtelingen bij gastouders

Datum: 09-05-2022

Momenteel komen er steeds meer Oekrainse vluchtelingen naar Nederland. De overheid verwacht dat er zo’n 50.000 vluchtelingen naar Nederland zullen komen. Het ministerie van Onderwijs gaat ervan uit dat er zeker tussen de 15.000 – 25.000 Oekrainse kinderen onderwijs en/of opvang nodig hebben. In april hebben zich al 10.000 Oekrainse kinderen gemeld op Nederlandse scholen.
Ook het ministerie van SZW voor kinderopvang is in actie gekomen. Er is besloten dat vluchtelingenkinderen uit Oekraine naar de kinderdagopvang of gastouder mogen. Gastouders mogen vluchtelingen in huis nemen als deze in het Personenregister kinderopvang zijn opgenomen. Ook mogen vluchtelingen met de juiste diploma’s en VOG werken in de kinderdagopvang of als gastouder. Er staat een vraag uit bij de minister of hiervoor de taaleis aangepast kan worden.

De financien worden door de gemeente geregeld. Via een sociaal medische indicatie (SMI) kunnen de kosten van kinderopvang door gemeente toegekend worden.
Initiatieven voor Oekrainse vluchtelingen moeten gemeld worden bij de gemeente die de regie heeft.

Op de Online kennisbank staat meer informatie over de opvang van vluchtelingenkinderen in de gastouderopvang.
KinderWijs TV heeft in SummerSchool 2022 een module gemaakt voor de omgang met Meertalige kinderen.
Indien er vragen zijn vanuit de gastouderopvang over de opvang van vluchtelingen, dan kunnen KNGO-leden ook bij KNGO terecht.

Bron: BBMP