Wetswijziging meertalige kinderopvang

Datum: 13-05-2022

Onlangs in het rapport verschenen van het onderzoek naar de effecten van het gebruik van twee talen op het kinderdagverblijf.
Het onderzoek is uitgevoerd door het MIND-team van de Universiteit van Amsterdam (UvA)

De belangrijkste bevinding uit het eindrapport van de UvA luidt:
“Er zijn geen negatieve effecten gevonden van het meertalige (Engelse) taalaanbod op de ontwikkeling van de Nederlandse taal. De
taalvaardigheid van kinderen neemt toe in beide aangeboden talen.”

De UvA trekt hieruit de conclusie:
“Gelet op de realiteit van de meertalige maatschappij en de behoefte van instellingen en ouders aan meertalige opvang lijkt daarmee de weg vrij om
meertalige dagopvang op grotere schaal mogelijk te maken.”

Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek is besloten om een wetswijziging uit te werken om meertalige kinderopvang mogelijk te maken.

Gastouderopvang in dit onderzoek:
Voor het onderzoek is een online vragenlijst naar kinderdagverblijf, peuteropvang en gastouderopvang gegaan, maar verder dan dit wordt gastouderopvang niet genoemd in het hele onderzoek.

Het onderzoeksrapport van MIND (meertaligheid in de dagopvang)

Meertaligheid komt ook steeds meer voor in de gastouderopvang. Om die reden is de module Omgaan met meertalige kinderen toegevoegd aan het SummerSchool programma van 2022