Coalitieakkoord nieuwe kabinet 2021-2025

Datum: 05-01-2022

Rond de kerstvakantie is er een coalitieakkoord gepubliceerd met de toekomstplannen van het nieuwe kabinet 2021-2025.
Hierbij delen we het onderdeel dat gaat over kinderopvang:

Kinderopvangtoeslagaffaire:
De kinderopvangtoeslagaffaire heeft gedupeerde ouders en hun kinderen groot onrecht aangedaan met ernstige gevolgen voor alle facetten van hun leven. Om hen recht te doen, is
ruimhartige compensatie en emotionele heling cruciaal.  In de recente herijking van de hersteloperatie is samen met ouders, gemeenten en andere betrokken partijen gezocht naar opties voor versnelling en verbetering.
Het succes van deze herijking is cruciaal om beter in de behoeften van ouders en kinderen te voorzien, onder andere door eerder persoonlijk contact, een grotere rol voor gemeenten om ouders een vast
aanspreekpunt en gerichtere ondersteuning te bieden, en meer aandacht voor emotioneel herstel in het hele proces.
Daarbij geven ouders duidelijk aan behoefte te hebben aan rust en duidelijkheid. Zorgvuldigheid, recht doen aan verschillen en echte hulp bieden zijn daarom de uitgangspunten. Dat kost tijd en
de hersteloperatie zal dan ook zeker tot 2023 lopen, en mogelijk langer.  Voor herstel van vertrouwen en verbetering voor de toekomst is meer nodig dan financieel
herstel en emotionele heling van de getroffen ouders en kinderen.

Ambitie om toeslagen af te schaffen:
We hebben de ambitie om de toeslagen af te schaffen, zodat mensen niet meer verdwalen in de ingewikkelde regelingen of te maken krijgen met hoge terugvorderingen. Daarom voeren we de komende jaren een
fundamentele herziening van de kinderopvang toeslag door. In stappen verhogen we de vergoeding van de kinderopvang tot 95% voor werkende ouders. De toeslag wordt daarnaast
direct uitgekeerd aan kinderopvanginstellingen zodat ouders niet meer worden geconfronteerd met hoge terugvorderingen. Ouders betalen alleen nog een kleine eigen bijdrage.

We houden de gastouderopvang op de hoogte van nieuws rondom de plannen van het nieuwe kabinet.