STAP-budget subsidie stopt per 2024

Datum: 27-04-2023

Het populaire, maar toch ook bekritiseerde STAP-budget wordt waarschijnlijk wegbezuinigd in 2024. Amper een jaar geleden konden burgers voor het eerst een eigen budget van maximaal € 1.000,- aanvragen voor een scholing die hun toegang of de positie op de arbeidsmarkt zou versterken.
Ook werklozen, werkzoekenden en ZZP-ers hadden eindelijk toegang tot hun eigen scholingspotje en keuzevrijheid.

Kritiek en voortschrijdend inzicht:
Er was ook veel kritiek op het STAP-budget, want de vreemdste (hobby)cursussen werden bedacht, zoals jezelf ontdekken in Parijs tot bierbrouwen. Minister Van Gennip schrapte meer dan 5000 opleidingen uit het STAP-register en paste de regels aan na dit voortschrijdend inzicht.

“Het STAP-budget is een populaire regeling die doet wat het moet doen, namelijk mensen aansporen om aan de slag te gaan met hun professionele ontwikkeling. Met een goede spreiding in leeftijd, niveau en contractvorm. En dat is belangrijk in een arbeidsmarkt die continu in beweging is. Toch zien we de afgelopen periode ook serieuze verbeterpunten. De regeling moet scherper en strenger.”

Opbouwen en afbreken:
Het lijkt erop dat minister Van Gennip niet de kans krijgt om de regeling, die na aanscherping prima zou kunnen bijdragen aan het Leven Lang Ontwikkelen wat de rijksoverheid stimuleert. De stekker wordt er gewoon weer uitgetrokken. Op naar het volgende idee om opnieuw op te tuigen (en weer af te breken) met Belastinggeld.

Negatieve gevolgen voor kraptesectoren als gastouderopvang:
Veel gastouderprofessionals die zelf hun om- of bijscholing moeilijk konden financieren zijn de dupe van het verdwijnen STAP-budget subsidie.
– Professionals die een specialisatie willen doen om hun positie in de gastouderopvang te verstevigen of om breder inzetbaar te zijn in de kinderopvang.
– Professionals die een meerjarige opleiding willen volgen om een niveau hoger te halen.
– Gastouderbureaus die nieuwe beroepskrachten willen opleiden.
– Burgers die zich willen kwalificeren voor het werken in de gastouderopvang.
– Gastouders die zich willen certificeren voor het werken met baby’s.

Denk aan de opleidingsinstellingen die enorme tijd en geld hebben geïnvesteerd om scholing met STAP budget mogelijk te maken voor hun achterban.

STAPbudget nog vier keer in 2023:
Er zijn nog vier data in 2023 om een poging te wagen om je laatste STAP-budget te verkrijgen.
1 mei – 3 juli – 4 september – 1 november
Voor gastouders kan het raadzaam zijn om de erkende babyscholing hiermee te financieren.

-> Maak gauw nog een keuze voor de ronde van maandag 1 mei