Aandacht voor onderzoek naar gastouderopvang (LKK 2023)

Datum: 26-04-2023

Tijdens het jaarlijkse KNGO Panelgesprek van 20 april 2023 waar GOB-houders/bemiddelingsmedewerkers aan deelnamen heeft Pauline Slot, onderzoeker van de afdeling Pedagogiek van de Universiteit Utrecht en projectleider van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang, deelgenomen om meer te vertellen over de landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK).
Naast dit onderdeel brainstormden KNGO-leden met elkaar over o.a.:
– Merkbare veranderingen in de nieuwe stroom gastouders
– Merkbare gevolgen van het tekort aan kinderopvangplekken en gastouders.
– Merkbare veranderingen aan deelname aan professionalisering van gastouders.
– Uitstroom van 2 en 4- jarigen aan peuterspeelzalen en BSO

KNGO leden kunnen het verslag inzien op de Online Kennisbank dossier Branche-> Panelgesprekken

Sinds 2017 verzamelt de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) in opdracht van het SZW jaarlijks data bij alle opvangvormen in Nederland. Op deze wijze wordt een landelijke database opgebouwd met kwaliteitsgegevens van de kinderopvang die ook van nut kunnen zijn in het kader van nieuwe beleidsontwikkelingen rondom kwaliteit en toezicht van de kinderopvang. Jaarlijks wordt dus ook onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de gastouderopvang.

Belangrijk is dat gastouders die steekproefsgewijs uitgenodigd worden door de onderzoeksgroep ook daadwerkelijk deelnemen aan het onderzoek. Wanneer er te weinig gastouders meewerken aan onderzoek of te weinig gastouders van verschillende diversiteit kan het zijn dat onderzoeksresultaten niet representatief genoeg zijn voor een goed landelijk beeld.
Gastouderbureaus ontvangen de namen van de in de steekproef gekozen en uitgenodigde gastouders. We bevelen gastouderbureaus aan om deze gastouders te contacten en te stimuleren om deel te nemen, hun vragen te beantwoorden en eventuele onzekerheden weg te nemen. KNGO wil daar ook behulpzaam in zijn. Gastouders en gastouderbureaus kunnen bij KNGO terecht voor vragen.
Wijs gastouders op het bestaan en het belang van dit landelijk onderzoek via de Aanbevelingsbrief die hieronder te downloaden is.

Download hier de: Aanbevelingsbrief LKK 2023

Website LKK: https://www.monitorlkk.nl/
Youtube videoLKK onderzoek bij een gastouder
Verhalen van deelnemers onderzoek LKK

Op de Online Kennisbank voor leden van KNGO  zijn nog meer rapporten te vinden van onderzoek dat in het verleden gedaan is in de gastouderopvang.
Ga naar de Kennisbank van KNGO