Landelijke Kwaliteitsmeting (LKK) in de gastouderopvang!

Datum: 13-04-2022

De uitnodigingen zijn de deur uit om ook in 2022 de kwaliteit van de gehele kinderopvang te meten. Daar kan gastouderopvang niet aan ontbreken, daarom moet er op minimaal 32 gastouderlocaties onderzoek gedaan kunnen worden. De Universiteit van Utrecht en Sardes hebben (random) locaties voor gastouderopvang geselecteerd en een uitnodiging per email gestuurd. Heb jij als gastouder een dergelijke uitnodiging ontvangen, dan wordt je binnenkort ook gebeld.

Boodschap van het team van LKK:
Als sector vinden we het van het allergrootste belang dat de Nederlandse kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang én gastouderopvang massaal meedoet aan de LKK2022. Als u dus een verzoek tot medewerking krijgt, dan hopen en verwachten wij dat u meedoet. Alleen zo kan de sector laten zien hoe het in de volle breedte gesteld is met de kwaliteit.  Vandaar dat wij met deze brief een dringend beroep op u doen. Bij voorbaat heel erg bedankt voor uw medewerking!

KNGO nodigt gastouders van harte uit om mee te doen aan deze kwaliteitsmeting. Indien er bij vooraf of bij uitnodiging vragen zijn, dan kun je, naast bij het team van LKK ook terecht bij KNGO.

 

Wat is de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang?
Sinds 2017 bestaat de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK). Met dit grootschalige onderzoek wordt jaarlijks, tot en met 2025, de ontwikkeling van de kwaliteit van de voltallige Nederlandse kinderopvang gemeten: dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. De Universiteit van Utrecht en Sardes doen dit in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zodat een goed beeld ontstaat van de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang en ontwikkelingen daarin. Kijk op www.monitorlkk.nl voor meer informatie.

De LKK levert een schat aan informatie op. Via rapporten, nieuwsbrieven, interviews en artikelen in tijdschriften, presentaties op congressen, blogs, webinars, handreikingen e.d. wordt deze informatie gedeeld met alle betrokkenen uit de kinderopvangsector, wetenschap, politiek en beleid. Betrokkenen halen hier onder meer inspiratie en input uit voor nieuwe ontwikkelingen en professionaliseringtrajecten. Zo werken we samen aan de verdere positionering en kwaliteitsverbetering van de kinderopvang.