Meldcode: meer kennis over misbruik en mishandeling.

Datum: 05-01-2023

Een kind op de opvang wordt seksueel misbruikt. Weet jij hoe te handelen? De Inspectie van onderwijs heeft onlangs geconstateerd dat zij bezorgd zijn omtrent de ontwikkeling. Sommige professionals weten namelijk niet wat van hen wordt verwacht. Zo zijn in het afgelopen jaar 97 meldingen ontvangen met betrekking tot mishandeling en/of seksueel misbruik, waarvan slechts 51% heeft overlegd met de vertrouwensinspecteur. Belangrijk om te weten: dit is verplicht volgens de meld-, overleg-, en aangifteplicht (MOA).

“Vanuit de gastouderopvang en kleine houders wordt relatief vaker niet volgens de moa gehandeld”, schrijft de inspectie.” Als kindprofessional, maar ook als stagiaire en vrijwilliger:

  • Ben je wettelijk verplicht bekend te zijn met de moa.
  • Dien je gevallen direct te melden bij de inspectie.

Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) heeft opgemerkt dat er momenteel knelpunten zijn met het werken volgens de moa. Om dit eenvoudiger te maken, zijn ze bezig met het vergroten van de kennis en het bewustzijn in de sector.

Ieder kind moet zich goed kunnen ontwikkelen en opgroeien in een veilige omgeving. Als professional in de kinderopvang is het van belang dat jij signalen herkent en klaarstaat voor kinderen en hun ouders wanneer er zorgen zijn. Van het signaleren tot het delen van de zorgen met ouders, het melden bij Veilig Thuis en het organiseren van hulp.

Om het belang op de voorgrond te houden is regelmatige bijscholing een vereiste, zodat je als professional open blijft staan voor signalen en weet wat je taak is in samenwerking met de andere professionals om je heen.

Start jij 2023 ook met meer kennis over de meldcode? Bekijk de modules van KinderwijsTV via: Meldcode kindermishandeling.

Bron: NOS.