Werken aan de kwaliteit in de kinderopvang

Datum: 05-07-2023

“Het waarborgen van hoge kwaliteit in de kinderopvang is van cruciaal belang voor de optimale ontwikkeling en welzijn van jonge kinderen.”

De kwaliteit van de kinderopvang speelt een essentiële rol bij het bieden van een veilige, stimulerende en ondersteunende omgeving voor jonge kinderen. De kwaliteit van de kinderopvang moet van dusdanige kwaliteit zijn dat ze welbevinden ervaren en hun potentieel in brede zin kunnen ontwikkelen (Waardenkader kinderopvang).

Daarom is het als pedagogisch professional en kinderopvangorganisatie van belang om geregeld stil te staan bij welke (pedagogische) doelen we nastreven en hoe en met wat we daar dagelijks invulling aan geven. Daar hebben we het pedagogisch beleid/werkplan voor en vanuit daar maak je bewuste keuzes om je interactie in te zetten, de ruimte en de groep te gebruiken en keuzes te maken voor materiaal en activiteiten.

Maar hoe bewust zijn we hiermee bezig in deze tijd van personeelskrapte en regeldruk?
Om die reden hebben we dit kwartaal gekozen voor het Thema Kwaliteitsgericht werken. Om je een heel kwartaal bewust te maken, te inspireren en tools te bieden om te doen waarvoor jij met kinderen bent gaan werken: ervoor zorgen dat kinderen de best mogelijke start in het leven krijgen.

Veel leer- en leesplezier bij dit nieuwe thema!

> Bekijk hier het themamateriaal.