Wijziging besluit ivm verbetertraject gastouderopvang

Datum: 25-03-2024

Er is een belangrijke internetconsultatie geopend voor de gastouderopvang waar we iedereen voor oproepen om die in te vullen. Het besluit bevat veranderingen aan de kwaliteitseisen voor gastouderopvang.

Wijziging besluit kwaliteit gastouderbureaus en Besluit landelijk register kinderopvang ivm verbetertraject gastouderopvang

In dit besluit worden een aantal kwaliteitseisen voor gastouderopvang gewijzigd:

  1.    De vier pedagogische doelen in het wetsvoorstel worden in dit besluit geconcretiseerd (zoals voor kindercentra al eerder is gedaan met de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang).
  2.    Iedere gastouder stelt een pedagogisch werkplan op. Hierin beschrijft de gastouder hoe uitvoering wordt gegeven aan de vier pedagogische doelen en hoe de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd.
  3.     De pedagogisch beleidsmedewerker van het gastouderbureau biedt iedere gastouder jaarlijks drie uur coaching.
  4.    De gastouder volgt daarnaast jaarlijks nog zeven uur aan permanente ontwikkeling.
  5.    Iedere gastouder beschikt over een achterwacht die bij calamiteiten binnen een kwartier aanwezig kan zijn. Op dit moment geldt dit alleen wanneer gastouders meer dan drie kinderen opvangen.

De internetconsultatie is belangrijk voor ouders en kinderen die gebruik maken van gastouderopvang, gastouders en houder/medewerkers van het gastouderbureau.
De internetconsultatie bevat de Concept regeling, de Nota van toelichting en Beantwoording Beleidskompasvragen.

Reageer direct hier op de consultatie

EXTRA WEBINAR:
Op dinsdag 26 maart verzorgd KNGO een extra webinar voor gastouderbureaus over de nieuwe kwaliteitseisen in de gastouderopvang 2025. We zullen vragen, knelpunten en aanbevelingen verzamelen hetgeen belangrijk is, aangezien er momenteel een internetconsultatie openbaar is waar we als sector op kunnen en moeten reageren.

Inschrijven voor het webinar kan nog via deze link: https://www.kennisnetwerkgastouderopvang.nl/faqkngo/