Nieuwe maatregelen

Datum: 08-01-2024

Nieuwe maatregelen. Wat verandert er voor jou?

KNGO heeft alle nieuwe maatregelen voor de gastouderopvang op een rij gezet. Het is ontzettend belangrijk dat jij, als kindprofessional, hiervan op de hoogte bent.

Minister C. van Gennip heeft aangekondigd dat ze momenteel bezig is met het ontwikkelen van nieuwe kwaliteitsmaatregelen voor de gastouderopvang. Het streven is om deze maatregelen per 1 januari 2025 in werking te laten treden. Deze maatregelen zullen zowel eisen stellen aan de gastouders als aan de gastouderbureaus. Momenteel zijn alleen de basisprincipes van deze voorgenomen maatregelen bekend. Zowel gastouders als gastouderbureaus hebben daardoor nog geen volledig inzicht in de mogelijke impact van deze maatregelen. Voor de meest actuele informatie over de kwaliteitsmaatregelen kun je terecht op de pagina kwaliteitsverbetering gastouderopvang.

Uit de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang blijkt dat veel gastouders hoogwaardige opvang bieden, maar dat bij 1 op de 5 gastouders sprake is van een lage of zeer lage pedagogische kwaliteit, wat een gemiste kans is voor de ontwikkeling en het welzijn van kinderen. Om de kwaliteit van de gastouderopvang te verhogen en de verschillen tussen gastouders te verkleinen, worden aanvullende kwaliteitseisen ingevoerd. Deze maatregelen zijn gericht op het verbeteren van de pedagogische kennis van gastouders, het stimuleren van de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen en het vergroten van de vakbekwaamheid van gastouders.

Waarom nieuwe maatregelen?
De invoering van nieuwe maatregelen is nodig om alle kinderen gelijke kansen te bieden en de pedagogische kwaliteit te verhogen. Het doel is om de verschillen tussen gastouders te verkleinen en de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen te verbeteren. Door gastouders de mogelijkheid te geven zich bij te scholen en verder te ontwikkelen, kan de algehele kwaliteit van de opvang worden verhoogd. Dit wordt bereikt door bijscholingscursussen, trainingen op het gebied van pedagogiek en het verplichten van een pedagogische module in de MBO-2 opleiding Helpende Zorg en Welzijn, die verplicht is voor startende gastouders. De nieuwe maatregelen richten zich ook op het verbeteren van de ondersteuning en begeleiding vanuit de gastouderbureaus op pedagogisch vlak.

>> Lees meer over de nieuwe maatregelen op de Online Kennisbank.

Wil je ook toegang krijgen tot waardevolle informatie, profiteren van de vele voordelen en deel uitmaken van de grootste community in de gastouderopvang? Word dan lid van KNGO!