FAQ van GGD over dialooggericht toezicht

Datum: 21-06-2022

In maart heeft KNGO een inventarisatie gedaan onder alle GOB-leden en een willekeurig aantal gastouders ter voorbereiding op de bijeenkomst in april bij GGD GHOR over het project: de dialoog tussen toezichthouders en houders.
Dit project van GGD GHOR is gestart om het dialoog gericht werken te stimuleren.
– Wat betekent een goede dialoog tussen een toezichthouden een een houder/beroepskracht?
– Welke verwachtingen heeft iedere partij daarbij?
– Welke mooie voorbeelden zien we al?
– Hoe kunnen houders en GGD-en bijdragen aan een goede dialoog?
– op welke vlakken is winst te behalen en hoe kunnen we dat bevorderen vanuit alle partijen?

Branchepartijen en KNGO hebben hun ervaringen en aanbevelingen inmiddels gedeeld met GGD GHOR. KNGO vond het vooral belangrijk dat de ervaringen en aanbevelingen van de leden zelf daar terecht kwam. Binnenkort komt GGD GHOR met een verslag van de bijeenkomst en welke actiepunten er zijn rond het stimuleren  van de dialoog tussen toezichthouder en houder.
Op de Online Kennisbank is een samenvatting te vinden (Branche-> GGD) met de hoofdpunten van inbreng vanuit de leden van KNGO.
We danken betrokken leden voor hun inbreng en ideeën.

Naar aanleiding van de besprekingen heeft GGD GHOR een FAQ uitgewerkt waar de gedragsafspraken rondom veiligheid en risico’s zijn geformuleerd.

DOWNLOAD HIER DE FAQ

Bekijk ook de praktijkcasus voor het toepassen van het dialooggericht werken in de praktijk.