Tips voor preventie, herkenning van signalen en meldingsplicht.

Datum: 22-11-2023

Herkenning van signalen van kindermishandeling:

 1. Wees alert op onverklaarbare blauwe plekken, kneuzingen of andere fysieke verwondingen bij het kind. Let ook op frequente verwondingen of verwondingen op ongebruikelijke plaatsen.
 2. Let op veranderingen in het gedrag van het kind, zoals plotselinge teruggetrokkenheid, agressie, angst of angstige reacties bij aanraking.
 3. Let op tekenen van emotionele mishandeling, zoals extreme verlegenheid, laag zelfbeeld, excessieve angst of vaak zichzelf de schuld geven.
 4. Houd de ontwikkeling van het kind in de gaten, inclusief spraak- en taalontwikkeling, motorische vaardigheden en sociaal-emotionele groei. Vertragingen of stagnatie in de ontwikkeling kunnen een signaal zijn.

Meldingsplicht en stappen bij vermoedens van kindermishandeling:

 1. Informeer jezelf over de wettelijke verplichtingen en meldingsprocedures. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de specifieke instanties waar je meldingen moet doen.

– https://veiligthuis.nl/

 1. Verzamel zoveel mogelijk feitelijke informatie en observeer het kind zorgvuldig voordat je een melding doet. Noteer de incidenten, gedragingen of andere signalen die je hebt waargenomen.
 1. Werk samen met andere kindprofessionals, zoals je gastoudercollega’s of de betrokken ouders om een volledig beeld te krijgen en de veiligheid van het kind te waarborgen.

Preventie en vroegsignalering van kindermishandeling:

 1. Creëer een veilige en ondersteunende omgeving in de gastouderopvang. Zorg voor goede communicatie en samenwerking met ouders en andere professionals.
 2. Besteed aandacht aan oudereducatie en bewustwording. Geef ouders informatie en tips over positief ouderschap, grenzen stellen en omgaan met stress.
 3. Stimuleer open communicatie met kinderen en moedig hen aan om over hun gevoelens en ervaringen te praten. Leer hen dat het veilig is om te praten over eventuele zorgen of problemen.
 4. Bied ondersteuning aan gezinnen in kwetsbare situaties door middel van toegang tot passende hulpbronnen, zoals oudercursussen, opvoedingsondersteuning of sociale diensten.

Kijk ook op Facebook en de Online Kennisbank voor een exclusieve praktijkopdracht en kortingscode op de nieuwe Meldcode F.