De acht ideeen van BMK voor verbetering kwaliteit gastouderopvang

Datum: 08-06-2022

Gastouders spelen een belangrijke rol in het leven van de kinderen die zij opvangen. Zij bieden onder meer zorg, structuur, ontwikkelingsstimulering en de mogelijkheid tot interactie met andere kinderen. Gastouders vangen ook doelgroepkinderen en kinderen met bepaalde zorgbehoeften op. Dat betekent dat zij zich als onderdeel van de sector kinderopvang inzetten voor de gelijke kansen voor kinderen. Dat betekent ook dat zij maatschappelijke professionals zijn en zich op deze manier verder moeten kunnen ontwikkelen. De BMK zet zich in voor de lobby voor kwalitatief betere én maatschappelijk betrokken gastouders die een verschil kunnen maken voor ieder kind. Waar moeten dan komende jaren aandacht, zorg en geld naartoe gaan volgens de vereniging?
Zo luid de opening van het artikel op de website van de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang waar zij de acht ideeën voor verbetering van de kwaliteit voor gastouderopvang naar buiten brengt.
1. Intensieve en professionele begeleiding
2. Permanente educatie
3. Expertise ontwikkelen in de gastouderopvang
4. Eén gastouderbureau of in vaste dienst bij een kinderopvang
5. Professioneel netwerk
Met betrekking tot de kwaliteit van het toezicht van de GGD presenteren ze deze drie punten:
6. Meer dialoog
7. Opleiding en expertise toezichthouders
8. Pedagogiek centraal in het toezicht

Download hier het Achtpuntenplan Kwaliteit Gastouderopvang