Onderzoek in de gastouderopvang van start

Datum: 07-03-2022

Het Kohnstamm Instituut doet in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid momenteel onderzoek naar de gastouderopvang in Nederland. Het gaat om een inventarisatiestudie waarin ze de gastouderopvang in Nederland in beeld brengen. Ze benaderen daarvoor gastouders, ouders en gastouderbureaus. Belangrijke vragen zijn: Wie zijn er eigenlijk gastouders? Hoe werken zij? En: wat vinden zij belangrijk? Waarom kiezen ouders voor gastouderopvang? Wat vinden ouders belangrijk? En: hoe werken de gastouderbureaus?

Vorige week donderdag zijn 2000 gastouders per post uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Gastouders hebben ook een uitnodiging voor de ouders gekregen met het verzoek hen hierop attent te maken.

498 gastouderbureau’s hebben uitnodiging per mail ontvangen. Daarnaast ontvangen zij een tweede mail met een uitnodiging om door te sturen naar de ouders die bij hen staan ingeschreven.
De tweede mail met uitnodiging voor ouders om te verspreiden komt wel van mijn adres af).

We vragen onze leden en professionals in de gastouderopvang om de vragenlijst in te vullen en om ouders te stimuleren de vragenlijst in te vullen.
Invullen van de vragenlijsten kan t/m 18 april.