Prinsjesdag 2022 voor gastouderopvang

Datum: 26-09-2022

Het was weer de “derde dinsdag van september”, de dag waar de minister van Financien, Sigrid Kaag, aan de Tweede kamer het koffertje aanbiedt. Hierin zit de Miljoenennota en de Rijksbegroting. Hierin staat hoeveel geld de regering voor verschillende plannen beschikbaar stelt het komende jaar.
Ook houdt de koning de Troonrede waar de belangrijkste plannen van de regering vertelt worden.

Een enorme inflatie, hoge energiekosten, personeelstekorten en een verouderd kinderopvangstelsel.
Wat betekent dit voor de kinderopvangsector en gastouders en gastouderbureaus in Nederland?
KNGO heeft een samenvatting gemaakt van de belangrijkste punten:

Koopkracht:
Door de hoge inflatie en de stijgende energiekosten hebben mensen minder te besteden. Een extra 17 miljard moet de negatieve effecten dempen en een groeiende groep kwetsbare huishoudens beschermen.

De koning over kinderopvang:
In de troonrede zei de koning speciaal iets over de kinderopvang: “Belangrijk is ook een goed functionerende arbeidsmarkt, zeker nu veel bedrijven kampen met personeelstekorten. Het kabinet vindt dat een vaste baan de norm moet zijn en werkt daarom aan een nieuwe balans tussen vaste en flexibele contracten. Om te stimuleren dat mensen meer uren gaan werken, worden in de loop van deze kabinetsperiode de kosten voor kinderopvang voor alle werkende ouders bijna geheel vergoed”.

Per 1 januari 2025 de werkende ouders een groot deel van de kinderopvangkosten vergoed, ongeacht wat zij verdienen. Het maximale vergoedingspercentage is verhoogd van 95% naar 96%.

Een Leven Lang Leren:
Om een toekomstbestendige arbeidsmarkt te krijgen zet de overheid in op Leven Lang Ontwikkelen.
We zetten de regelingen op een rijtje:
NL Leert door: in 2023 staat budget voor de afronding van het laatste tijdvak van deze regeling met inzet van scholing en nabetalingen van inzet van sectoraal maatwerk.
SLIM: in 2020 is de Stimuleringsregeling leven lang ontwikkelen voor mkb-bedrijven (SLIM) gestart. Die loopt door in 2023.
MIP DI en LLO: In 2020 is het Meerjarige Investeringsprogramma Duurzame Inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen opgezet. Met dit programma is structureel € 10 miljoen beschikbaar. In 2023 lopen de activiteiten hiervan door, met als doel bewustwording te creëren en kennis (door) te ontwikkelen.
STAP-budget: er is tussen 2023 en 2026 4x 125 miljoen extra beschikbaar voor het STAP-budget. Dit vergroot de kansen voor burgers om gebruik te kunnen maken van deze subsidieregeling. Het extra budget komt per 2023 beschikbaar speciaal voor mensen met maximaal een MBO-4 diploma.

ZZP-ers:
Het kabinet wil echte zelfstandigen de ruimte geven en ondersteunen, en schijnzelfstandigheid tegengaan. Zelfstandig ondernemerschap levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. De groei van deze groep werkenden kent echter ook keerzijden waarvoor de afgelopen jaren meer aandacht is gevraagd. Op de Online Kennisbank voor leden heeft KNGO een document met zes extra punten geplaatst die op ZZP-gastouders van toepassing zijn, waaronder:
-> het kabinet werkt met sociale partners aan een verplichte arbeidsongechiktheidsverzekering
-> de zelfstandigenaftrek wordt versneld afgebouwd tussen 2023 en 2027.

Tip: voor KNGO-leden is er op 6 oktober een webinar van Henk Gardien, boekhouder van de gastouderopvang. Leden kunnen zich hier inschrijven.