Verkouden: wel of niet naar de opvang?

Datum: 24-10-2023

Ja ja, het verkoudheidseizoen is weer aangebroken. Dat roept altijd de vraag op: wanneer mag een kind wel of niet naar de opvang en wat is het punt dat ik beslis om ouders
te bellen om het kind op te halen.

Hier de richtlijn van het RIVM uitgelegd:
Moet ieder kind met een temperatuur van 38 graden direct naar huis en dien je daarna iedere dag bij alle andere kinderen de temperatuur op te meten?
Nee, dat hoeft niet.
Het kan namelijk zijn dat door de activiteit van het kind de temperatuur van het lichaam ook stijgt, dan spreek je niet meteen over een stijging van de koorts.
Daarom is het advies van RIVM rondom koorts en kinderopvang dat je bij een kind met alleen een temperatuursverhoging boven de 38 graden later opnieuw meet of de temperatuur blijft stijgen om daadwerkelijk te kunnen spreken van koorts.
Koorts met eventueel andere bijkomende klachten en de mate van ziek zijn, zijn redenen om het kind naar huis te sturen.

Is een voorhoofdthermometer betrouwbaar?
Volgens de RIVM richtlijnen wordt een voorhoofdthermometer niet gezien als een betrouwbaar meetinstrument. Gebruik dus altijd een rectale of een oorthermometer om de koort te meten.
(Bron: schokenpomp.nl)

Het kan zijn dat jij zelf als gastouder of het gastouderbureau een ander beleid hierop hanteert. De boodschap is om te zorgen voor voldoende kennis over de richtlijnen en koorts om de juiste
keuzes te maken en toe te passen in je opvang.