Respectvol toezicht in de gastouderopvang

Datum: 19-07-2023

Mare gastouderbureau heeft een artikel geschreven over meer samenwerking in de inspecties binnen de gastouderopvang. Het artikel genaamd “Respectvol toezicht in de gastouderopvang: Samenwerken op gelijke voet” legt de focus op het belang van respect, open communicatie en samen verantwoordelijk zijn in de gastouderopvang. Het stuk brengt aan het licht dat inspecties vaak een (onbedoeld) onveilig en wantrouwend gevoel met zich meebrengen, waardoor gastouders zich niet gehoord en gewaardeerd voelen en veel stress ervaren.

Het presenteert een nieuwe aanpak van toezicht waarbij alle betrokken partijen – gastouders, gastouderbureaus, ouders en GGD-toezichthouders – samenwerken om de kwaliteit te verbeteren.

”Wij pleiten voor een gelijkwaardige samenwerking waarbij iedereen met elkaar praat, samenwerkt en verantwoordelijkheid neemt. Het stuk benadrukt het belang van gezamenlijke rapporten opstellen en het delen van inzichten en ervaringen. Door dit te doen, worden de sterke punten en zwakke punten van de gastouder belicht, waardoor er een compleet beeld ontstaat van de kwaliteit van de opvang en is de inspectie minder een momentopname.

We moeten afstappen van de huidige inspectiemethoden en gaan voor een respectvolle en constructieve aanpak van toezicht in de gastouderopvang. Alleen door samen te werken en elkaars standpunten te waarderen, kunnen we de gastouderopvang verbeteren en een veilige omgeving creëren waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.”

In het artikel geeft Mare gastouderbureau praktische oplossingen en daarnaast wordt het belang van transparantie benadrukt, ondersteuning en goede communicatie tussen alle betrokkenen. Het roept gastouders, gastouderbureaus, toezichthouders en instanties op om de handen ineen te slaan en te streven naar een gelijkwaardige samenwerking.

Het stuk “Respectvol toezicht in de gastouderopvang: Samenwerken op gelijke voet” is nu beschikbaar op Respectvol toezicht in de gastouderopvang: Streven naar gelijkwaardige samenwerking (gobmare.nl)