Wijziging maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag 2024

Datum: 11-10-2023

Jaarlijks worden de maximum uurprijzen van de kinderopvangtoeslag met ingang van 1 januari van het nieuwe jaar aangepast.
De beslissing hoe hoog de nieuwe maximum uurprijzen voor kinderopvangtoeslag worden voor kinderdagopvang, BSO en gastouderopvang is nu besloten door de Tweede Kamer
en zal nu voorgelegd worden aan de Eerste Kamer. Bij een meerderheid in de Eerste Kamer zal begin november duidelijk worden welke maximum uurprijzen voor 2024 gaan gelden.

De maximum uurtarieven worden voor 2024 verhoogd met 6,01%:

Opvangsoort 2023 2024 Verhoging
Gastouderopvang 6,85 7,24 0,39
Dagopvang 9,12 9,65 0,53
BSO 7,85 8,30 0,45

De maximum uurprijs is inkomensafhankelijk. De tabel voor 2024 is HIER te downloaden.

In de begroting zijn beleidsmatige maatregelen meegenomen die bekostigd moeten worden, waar de hoogte van indexering op van invloed is.
Voor de gastouderopvang is van invloed het verbetertraject voor gastouderopvang, kosten € 16,6 miljoen structureel:
Met aanscherping van kwaliteitseisen in wet- en regelgeving zal de kwaliteit van de gastouderopvang beter geborgd zijn. De maatregelen bestaan
onder meer uit:
-> verhogen van het opleidingsniveau,
-> het introduceren van permanente educatie
-> het uitbreiden en beter vastleggen van de pedagogische begeleiding door het gastouderbureau.

Een deel van de gastouderbureaus en gastouders zullen als gevolg van deze maatregelen extra kosten maken en een extra tijdsinvestering moeten doen.
Deze kosten kunnen worden doorberekend in de kostendekkende uurtarieven.
Om de extra kosten hiervan niet volledig ten lasten te laten komen van ouders – en daarmee de toegankelijkheid van de gastouderopvang onder
druk te zetten – worden de extra kosten meegenomen in de maximum uurprijs voor de gastouderopvang per 2025, de beoogde inwerkingtreding
van de aangescherpte kwaliteitseisen (zoals dat ook is gebeurd voor de andere opvangvormen bij de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang
(IKK) in 2018).