Branche-erkende scholing met STAP-budget per 1 maart

Datum: 21-02-2022

Per 1 maart is het mogelijk om STAP-subsidie aan te vragen. Burgers kunnen dan tot 1000 euro ontwikkelsubsidie aanvragen voor het volgen van een scholing.
Niet zomaar alle scholingen kunnen gefinancierd worden met STAP-subsidie. Alleen scholingen die opgenomen zijn in het UWV STAP-Scholingsregister.
Erkende opleiders zetten hun beschikbare scholingen in dit Scholingsregister.
Onlangs is bekend geworden dat FCB/Kinderopvang Werkt! en andere organisaties die uitsluitend branche-erkende scholingen beheren, hun aanbod pas per 1 maart mogen aanmelden in het Scholingsregister.
Dat heeft tot gevolg dat deze scholingen pas in het aanvraagtijdvak van 1 mei beschikbaar zijn om aan te vragen.

Echter kunnen erkende opleiders die houder zijn van een Branche-erkende scholing in de kinderopvang die op een andere wijze al erkend zijn mogen hun aanbod wel al in het Scholingsregister opnemen.
Daar kan dus ook gewoon per 1 maart al subsidie voor aangevraagd worden.
Zo staat de Branche-erkende Pedagogische Component voor bemiddelingsmedewerkers in de gastouderopvang (PLUS programma) en de CAO erkende babyscholing BabyWijs© al gewoon in het Scholingsregister en kan er gewoon op 1 maart
subsidie voor aangevraagd worden wanneer men in bezit is van een STAP-aanmeldingsbewijs van KinderWijs TV.

Je mag dus best wachten met je aanvraag tot 1 mei, maar dat neemt niet weg dat je ook al per 1 maart STAP-subsidie kunt krijgen voor meerdere Branche-erkende scholingen in de kinderopvang die WEL in het Scholingsregister zijn opgenomen.