Aangepaste rechten ouderschapsverlof

Datum: 12-09-2022

Eindelijk is er een aanpassing van het recht op ouderschapsverlof in Nederland voor werkende ouders. Voor ouders is het erg belangrijk dat zij tijd hebben om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. Het bewust keuzes maken voor een goede verdeling van werk en zorg hoort hierbij.

Vanaf 2 augustus hebben ouders (in loondienst) in Nederland recht op 9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Dit is zo geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO).
Het gaat via een uitkering van UWV. De uitkering van bedraagt 70% van het dagloon en moet plaatsvinden in het eerste levensjaar van het kind. Werkgevers hebben de keuze om het loon aan te vullen.
Er geldt een overgangsregeling voor ouders die een kind hebben gekregen voor de invoering van de wet. Dit geldt wanneer een kind op 2 augustus 2022 jonger dan 1 jaar is en nog niet het volledige recht op ouderschapsverlof is opgenomen.
De regeling geldt ook voor adoptie- en pleegouders. Voor deze doelgroep geldt dat het ouderschapsverlof voor kinderen onder de 8 jaar en is geldig in het eerste jaar van adoptie.

Extra toelichting verandering per 2 augustus 2022:
Een werknemer heeft als ouder recht op ouderschapsverlof tot het kind 8 jaar is. Dit is een onbetaald verlof van maximaal 26 werkweken. Vanaf 2 augustus 2022 kan een werknemer hiervan 9 weken als betaald ouderschapsverlof opnemen. Een werknemer kan het verlof in 1 keer achter elkaar opnemen of flexibel. Bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken. Of een aantal dagen per week verdeeld over meerdere maanden.

Neemt een werknemer geen betaald ouderschapsverlof op, of niet alle 9 weken? Dan kan een werknemer de weken die niet zijn opgenomen als betaald ouderschapsverlof nog als onbetaald ouderschapsverlof opnemen.

Meer informatie en de wijze van aanvragen is de vinden op de website van Rijksoverheid