Nieuwe beslissingen rondom STAP-budget subsidie

Datum: 14-06-2023

Per 2024 kunnen alleen OCW-erkende opleidingen met STAP-budget gefinancierd kunnen worden.

Na de mededeling dat het STAP-budget per 2024 zou eindigen, daarna direct al na de mei ronde, toen weer per 2024 is er nu een nieuwe wijziging dat de ronde van 3 juli uitgevoerd wordt, zoals voorheen, maar per september alleen OCW-erkende opleidingen met STAP-budget gefinancierd kunnen worden. OCW-erkende opleidingen zijn opleidingen onder toezicht van de onderwijsinspectie, zoals MBO-HBO of universitaire opleidingen.

Een dilemma in relatie tot het STAP-budget van maximaal € 1.000 is of wel op laagdrempelige wijze de brede doelgroep wordt bereikt met een scholingsaanbod van alleen OCW-erkend onderwijs. Dit soort onderwijs bevat vaak meer scholing waarvan de kosten zodanig zijn dat aanvullende financiering vanuit bijvoorbeeld de burger of de werkgever vereist is.

De wijzigingen op een rij:
-> het beschikbare budget voor de laatste traditionele ronde is verlaagd van 34 miljoen naar 20 miljoen.
-> per september kunnen alleen nog OCW erkende opleidingen gefinancierd worden met STAP-budget.
-> het STAP-budget eindigt per 2024.

Bevindingen invoeringstoets:
Het ministerie heeft onderzoek gedaan, genaamd de invoeringstoets, naar de impact van de STAP-regeling en komt tot de volgende conclusies:
De bevindingen uit de invoeringstoets bevestigen dat er veel belangstelling voor het STAP-budget is. Ook wordt met de regeling een brede doelgroep bereikt die de
afgelopen jaren slechter bereikbaar was voor opleiders. Daarnaast biedt het scholingsregister een groot aanbod aan scholingsmogelijkheden, waar veel
mensen gebruik van willen maken. Uit de invoeringstoets blijkt verder dat met het STAP-budget mensen worden bereikt die zonder de subsidie geen scholing hadden
gevolgd. Geleerde lessen uit de STAP-regeling:
-> Breed openstellen leidt tot grote animo bij burgers en opleiders.
-> Een lerende regeling is complex in de uitvoering.

STAP-budget als vervanging voor de fiscale aftrek
De Algemene Rekenkamer geeft in dit verband aan dat de vervanging van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven door het STAP-budget (als uitgavenregeling)
positief was omdat het daardoor toegankelijker, beter controleerbaar en beter beheersbaar was. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat de STAP –
regeling bij circa 40 procent van de gebruikers leidt tot extra scholing. Deze schatting is een verbetering ten opzichte van de fiscale aftrek.

Tips van KNGO voor de laatste ronde van 3 juli:
In de gastouderopvang hopen we nog zoveel mogelijk gastouders geschoold te krijgen met een erkende babyscholing. Ieder gastouder die het IKK-erkende certificaat van BabyWijs© behaald voor 1-1-2025 via een bestelling op de webshop of de STAP-subsidie ontvangt namens KNGO een prachtig pakket aan sensorische speelballen. In het bijbehorende webinar van Eline Geschiere van Kenniscentrum Sport & Bewegen legt zij uit hoe je baby’s hiermee in beweging kunt zetten.

Gastouders die zich willen specialiseren kunnen nog een aanvraag doen om geschoold te worden tot KinderEmotiecoach of zich specialiseren op Educatief handelen of hun pedagogische groei willen versnellen met Jaarprogramma Groeispurt kunnen hun aanmeldingsformulier aanvragen de website van KinderWijs TV.

Bemiddelingsmedewerkers kunnen een aanvraag doen om hun Erkende basiscertificaat te behalen of indien ze door willen groeien met het oog op de Kwaliteitsverbetering gaan voor de Specialisatie pedagogisch coaching, aangezien coaching straks een verplicht onderdeel zal worden van de nieuwe kwaliteitsmaatregelen.