Wet IKK babyscholingen uit het Opleidingsregister STAP

Datum: 09-08-2022

Er is onlangs door de Toetsingskamer STAP besloten om de wet IKK Babyscholing niet meer te accepteren in het scholingsregister STAP.
De reden is dat er in 2018, met de ingang van de Wet IKK voor de kinderdagopvang, een prijsstijging in de maximum uurprijs voor de kinderopvangtoeslag voor kinderdagopvanginstellingen heeft plaatsgevonden. Medewerkers in de kinderopvang die werken met nul-jarigen moeten voor 2025 hun IKK-erkende babycertificaat behaald hebben. Werkgevers zouden uit de stijging van het uurtarief de kosten voor de noodzakelijke scholingen, waaronder de babyscholing, moeten financieren.

Wanneer deze scholing nu ook via het STAP-budget kosteloos wordt aangeboden aan deze doelgroep, dan is er sprake van dubbelfinanciering en oneigenlijk gebruik. Om die reden is er besloten dat de erkende babyscholingen uit het Opleidingsregister verwijderd moeten worden per 15 augustus 2022.

STAP positief voor werkplezier/behoud en professionaliteit
Echter is er voor gastouderopvang geen prijsstijging in het maximum uurtarief voor de kinderopvangtoeslag geweest en volgen gastouders de babyscholing op eigen initiatief als specialisatie of bijscholing in hun vak. De vraag vanuit werkende ouders naar een goede en beschikbare gastouder is groter dan het aanbod. Het aantal gastouders is de afgelopen jaren teruggelopen. De mogelijkheid om een specialisatie te volgen, bijvoorbeeld via STAP-budget, ziet KNGO als positief voor werkplezier/werkbehoud en professionaliteit voor gastouders.

Kwaliteitsimpuls en aandacht kraptemarkt kinderopvang
We hopen dat deze impuls bijdraagt aan het behoudt van gastouders of interesse in de kinderopvangsector bij werkzoekenden, aangezien de sector kinderopvang een kraptemarkt is. De mogelijkheid voor gastouders om via het STAP-budget extra bijscholing te volgen draagt tevens bij aan het huidige project van SZW rondom de kwaliteitsverbetering van de gastouderopvang. In de sector gastouderopvang worden veel baby’s opgevangen. Het toegankelijk houden van deze bijscholing is daarom van groot belang.

Borging
Daarom is er een speciale babyscholing voor gastouders beschikbaar waar gastouders hun LRK-nummer moeten vermelden en er door KNGO gecontroleerd wordt dat het budget niet aangevraagd wordt door pedagogisch medewerkers die in loondienst zijn van een kinderopvanginstelling. Op die manier hoopt KNGO i.s.m. KinderWijs TV dat de mogelijkheid tot het volgen van babyscholing toegankelijk blijft voor gastouders en werkzoekenden met interesse in de kinderopvang.

Bekijk de leerroutes met STAP-budget.