Toeslagtarief 2024 voor kinderopvang verhoogd

Datum: 26-10-2023

Verhoogde kinderopvangtoeslag in 2024 voor lage en middeninkomens
Goed nieuws! In de Tweede Kamer is vandaag ingestemd met een amendement dat de kinderopvangtoeslag meer in overeenstemming brengt met de feitelijke kosten die ouders maken voor kinderopvang. Dit betekent dat de tarieven waarvoor kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd, door het amendement in 2024 extra worden verhoogd.

Kortom, de netto kosten voor ouders met kinderopvang in 2024 zullen dalen. Een groot voordeel voor gezinnen met lage inkomens wat kan oplopen tot een besparing van meer dan € 100 per maand!

Wat houdt het amendement in?
De meeste kinderopvangaanbieders hanteren tarieven die hoger zijn dan de toeslagregeling momenteel dekt. Dit is onder meer het gevolg van bezuinigingen op de kinderopvangbegroting in voorgaande jaren, en stijgende loonkosten en inflatie. Het amendement draait de voorgaande bezuinigingen op het toeslagtarief terug, waardoor de hogere kosten die ouders nu maken ook gedekt zullen worden door de toeslagregeling. De toeslagtarieven stijgen door het amendement niet met 5,8% in 2024, maar met ongeveer 10-16%, afhankelijk van het type opvang.

Wat voor effect heeft de maatregel?
Lastenverlichting voor huishoudens met lage en middeninkomens die gebruik maken van kinderopvang. Of ouders inderdaad profiteren van de maatregel, is mede afhankelijk van de tariefaanpassingen die kinderopvangaanbieders doorvoeren in 2024. Volgens recent onderzoek van Nettobijdrage.nl onder bijna 500 kinderopvangaanbieders met meer dan 2.750 opvanglocaties, is het amendement zeer effectief en zorgt het voor een aanzienlijke lastenverlichting voor met name gezinnen met lage en middeninkomens die gebruik maken van kinderopvang.

Wat betekent dit concreet voor gezinnen met kinderopvang in 2024?
Voor gezinnen met een minimum- of modaal inkomen en een kind dat drie dagen per week gebruik maakt van dagopvang, betekent de wijziging in 2024 een netto kostenbesparing van ongeveer € 1.000 per jaar. Voor gezinnen met een minimum- of modaal inkomen en twee kinderen, waarvan één kind drie dagen per week gebruik maakt van dagopvang en één kind drie dagen per week gebruik maakt van BSO, betekent de aanpassing een netto besparing van ongeveer € 1.600 per jaar. Voor gezinnen met een hoger inkomen is het nettovoordeel lager en beperkt tot € 340 voor huishoudens met één kind dat drie dagen per week gebruik maakt van dagopvang.

De Eerste Kamer moet nog stemmen over de begroting van SZW en het Belastingplan, waarvan dit amendement en de financiële dekking een onderdeel vormen.

Overzicht toeslagtarieven 

Effect amendement op toeslagtarief voor: Toeslagtarief 2023 Toeslagtarief 2024 standaard Toeslagtarief 2024 na amendement
Dagopvang in € € 9,12 € 9,65 € 10,25 (+12,4%)
BSO in € € 7,85 € 8,30 € 9,12 (+ 16,2%)
Gastouderopvang in € € 6,85 € 7,24 € 7,53 (+9,9%)

 

Wees altijd op de hoogte van het laatste nieuws! 

Ga voor meer informatie, cijfers en onderzoeken naar de Online Kennisbank voor KNGO-leden.

Wil je ook graag toegang krijgen tot de Online Kennisbank, maar ben je nog geen lid? Ontdek de vele voordelen van het KNGO lidmaatschap! Al meer dan 1000 gastouders zijn je voorgegaan.

> Meld je direct aan via: https://www.kennisnetwerkgastouderopvang.nl/lidmaatschap/lid-worden/