Landelijke Kwaliteitsmeting (LKK) 2023

Datum: 24-01-2023

Ook dit jaar zijn de uitnodigingen weer de deur uit om de kwaliteit van de gehele kinderopvang te meten. Daar kan gastouderopvang niet aan ontbreken, daarom moet er op minimaal 32 gastouderlocaties onderzoek gedaan kunnen worden. De Universiteit van Utrecht en Sardes hebben (random) locaties voor gastouderopvang geselecteerd en een uitnodiging per email gestuurd. Heb jij als gastouder een dergelijke uitnodiging ontvangen, dan wordt je binnenkort ook gebeld.

Download hier de aanbevelingsbrief: PDF LKK 2023

De metingen zullen plaatsvinden in de volgende gebieden

De periode van werven en meten loopt van eind januari tot en met begin juli 2023 (start zomervakantie).

Wat is de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang?
Sinds 2017 bestaat de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK). Met dit grootschalige onderzoek wordt jaarlijks, tot en met 2025, de ontwikkeling van de kwaliteit van de voltallige Nederlandse kinderopvang gemeten: dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. De Universiteit van Utrecht en Sardes doen dit in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zodat een goed beeld ontstaat van de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang en ontwikkelingen daarin. Kijk op www.monitorlkk.nl voor meer informatie.

De LKK levert een schat aan informatie op. Via rapporten, nieuwsbrieven, interviews en artikelen in tijdschriften, presentaties op congressen, blogs, webinars, handreikingen e.d. wordt deze informatie gedeeld met alle betrokkenen uit de kinderopvangsector, wetenschap, politiek en beleid. Betrokkenen halen hier onder meer inspiratie en input uit voor nieuwe ontwikkelingen en professionaliseringtrajecten. Zo werken we samen aan de verdere positionering en kwaliteitsverbetering van de kinderopvang.

Wil je meer weten? Lees dan de veelgestelde vragen op de website van LKK: Naar de FAQ.