22 februari: Webinar STAP-budget subsidie

Datum: 16-02-2023

22 februari: Webinar STAP-budget subsidie 

STAP-budget is, zoals de overheid het noemt: een lerende regeling. Dat wil zeggen dat er sinds de start meerdere aanpassingen zijn gedaan in de spelregels, zowel voor opleiders als voor burgers.
Alles om de regeling scherper te maken op waar hij voor bedoeld is en om verbeteringen aan te brengen voor burgers.

Graag geven we je een update van belangrijke wijzigingen voor jou als nieuwe of bestaande gebruiker van STAP-budget subsidie of als cursist die (bijna) aan afronding toe is.

Deze webinar gaat in op twee belangrijke onderwerpen:
Deel 1 van het webinar gaat over de veranderingen per 2023 en de rechten en plichten van burger en opleider rondom verantwoorden en annuleren. (Eventuele nieuwe wijzigingen komen hier ook aan bod).
 
Deel 2 van het webinar gaat over de STAP-leerroutes van KinderWijs TV (vernieuwingen) en de wijze van afronden van iedere leerroute.
 
Informatie over het afronden van iedere leerroute wordt vooraf ook gestuurd per email.
 
Tijdens het webinar is gelegenheid om vragen te stellen.
Datum? Woensdag 22 februari.
Tijd? 20:00 uur.
Waar? Online via Zoom.
 
Ben jij er ook bij? Meld je direct aan via de volgende link: Aanmelden Webinar STAP-budget subsidie.