Onderzoeksrapport cybercrime nu beschikbaar

Datum: 25-08-2023

Ondernemers zijn regelmatig doelwit van cybercriminelen. Hoe zorg je ervoor dat ondernemers maatregelen nemen tegen cybercriminaliteit? In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid deed het CCV hier onderzoek naar. (Enquête voor gastouders: Criminaliteitspreventie en Veiligheid). Het rapport mkb weerbaar maken tegen cyberbedreigingen is vanaf nu beschikbaar. Een greep uit de adviezen: communiceer verhalend, werk samen en sluit persoonlijker aan bij de belevingswereld van de ondernemer.

Kleine ondernemingen nemen minder maatregelen tegen cybercrime
Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de grootte van de onderneming bepalend is voor de hoeveelheid maatregelen die genomen worden tegen cybercriminaliteit en ransomeware. Hoe groter de onderneming (50-250 fte’s), hoe hoger het percentage getroffen maatregelen. Vooral kleinere mkb’s van 2-10 en 10-50 fte’s lopen (nu nog) achter bij treffen van maatregelen. Het onderzoek van het CCV richtte zich op 3 branches, met elk hun eigen digitale werkprocessen: kinderopvang, makelaars en restaurants.

Basisprincipes gedeeltelijk uitgevoerd
Het draaien van updates en het gebruik van antivirussoftware zijn 2 basisprincipes die door de meeste mkb’ers al goed worden uitgevoerd. De andere 3 basisprincipes van het Digital Trust Center hebben nog meer aandacht nodig. Maar hoe breng je dit over bij de mkb’er? En bestaat ‘de’ mkb’er wel?

1. Communiceer verhalend
Naast het gebruik van persoonlijke slachtofferverhalen, versterk je de boodschap door verhalend te communiceren. Geef aan want de ander verliest als die slachtoffer wordt van ransomeware of een andere vorm van cybercrime. Maak het persoonlijker door te zeggen wat de gevolgen zijn: niet alleen voor de ondernemer, maar ook voor de klanten, de collega’s en ketenpartners. Kortom, zorg voor herkenbaarheid in het verhaal om bewustwording te creëren. En om zo duidelijk te maken welke maatregelen er daarna werden getroffen (het handelingsperspectief).

2. Werk samen
Mkb’ers kunnen nauw samenwerken met overheidsinstanties die bijvoorbeeld toezicht houden op primaire processen. Maar denk ook aan samenwerking met partijen die pakketten aanbieden voor de branches op het gebied van veiligheid tegen cybercrime.

3. En met welke maatregelen dan?
De basisprincipes van het Digital Trust Center: daar wordt vaak te generiek over gecommuniceerd. Het is belangrijker om te kijken naar het bedrijfsproces en dáárover advies te geven. Zo zorg je ervoor dat je persoonlijk en beter aansluit bij werkzaamheden van de mkb’er in de verschillende branches.

Dit zijn de 5 basisprincipes:
• Inventariseer kwetsbaarheden
• Kies veilige instellingen
• Voer updates uit
• Beperk toegang
• Voorkom virussen en andere malware

Lees het hele rapport
Bovenstaande adviezen en onderzoeksresultaten kun je uitgebreid teruglezen in het rapport mkb weerbaar maken tegen cyberbedreigingen.

> Bekijk hier het projectrapport: mkb weerbaar maken tegen cyberbedreigingen

> Bekijk hier een samenvatting: mkb weerbaar maken tegen cyberbedreigingen