Gratis webinar: Week tegen kindermishandeling

Datum: 04-11-2022

Schrijf je hier in voor het Webinar: Week tegen kindermishandeling: ‘Oog voor verwaarlozing’
Toegankelijk voor professionals in de kinderopvang, leden en niet-leden van KNGO.

Ieder jaar lanceert KinderWijs TV in samenwerking met KNGO een nieuwe module die ingaat op de belangrijke taak die kindprofessionals hebben rondom de Meldcode kindermishandeling. Na de enorm belangrijke basismodules Meldcode A en B waar het werken met de Meldcode en de vaardigheden om te signaleren, rapporteren en in gesprek te gaan aan bod komt, heet de nieuwste module: Meldcode kindermishandeling module E: Oog voor verwaarlozing.

Met 36% zijn emotionele, lichamelijke/pedagogische verwaarlozing de meest voorkomende vormen van kindermishandeling. Toch wordt dit door professionals over het hoofd gezien. Fysieke mishandeling heeft duidelijke aanknopingspunten voor gesprek, maar het in gesprek gaan over een tekort aan aandacht voor de behoeften van een kind kent een hoge drempel.

De gevolgen van verwaarlozing zijn groot. Van schade aan het brein en gedrags- en hechtingsproblemen tot verslavingsgevoeligheid. In dit webinar en de module willen we bewustwording creëren rondom dit onderwerp en kennis vergroten hoe te signaleren en in gesprek te gaan over deze vorm van kindermishandeling.

Datum: dinsdag 15 november van 20:00 – 21:00

Spreker: Wendy Tazelaar is trainer, adviseur, mediator en kindbehartiger. Zij geeft inmiddels ruim 10 jaar trainingen aan professionals waaronder de kinderopvang over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en complexe scheiding. Daarnaast ben ik als trainer verbonden aan Trainers Huiselijk Geweld (THG) en de Landelijke vereniging voor aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK).

Aanmelden kan via het volgende formulier: