FAQ van GGD over verantwoordelijkheid aantal kinderen via verschillende GOB’s

Datum: 30-01-2024

FAQ van GGD over verantwoordelijkheid aantal kinderen via verschillende GOB’s

Vraag

Wie is verantwoordelijk voor het totaal overzicht van het aantal kinderen indien de gastouder via verschillende gastouderbureaus opvangt?

Antwoord

De houder van het gastouderbureau is verantwoordelijk voor de samenstelling van een groep kinderen bij een gastouder en dus verantwoordelijk voor het overzicht (Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang, art. 11b, lid 1).
Het aantal kinderen dat door een gastouder wordt opgevangen dient in het pedagogisch beleid van een gastouderbureau te staan omschreven (art 12a; lid 1b Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang.
Wanneer een gastouder kinderen van meerdere gastouderbureaus opvangt dan moet de gastouder de gastouderbureaus daarvan op de hoogte brengen.

De houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat per voorziening voor gastouderopvang wordt beoordeeld of de samenstelling van de groep kinderen die wordt opgevangen in orde is, bedoeld in artikel 14 van het besluit, verantwoord is, Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang, art 11b lid 1.

Een pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen ten minste een beschrijving van het aantal kinderen dat door een gastouder wordt opgevangen en de leeftijden van die kinderen, met dien verstande, dat een gastouder ten hoogste zes kinderen opvangt, waaronder begrepen de eigen kinderen tot de leeftijd van 10 jaar en minimaal conform de eisen die bij of krachtens artikel 14 van het Besluit gesteld worden aan de groepsgrootte, en art. 12a lid 1b Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang.


Op de Online kennisbank voor leden van KNGO staan enkele veel gestelde vragen waar op basis van de regels antwoord op wordt gegeven. Kijk hiervoor in dossier Branche en Financieel.

Disclaimer:
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van bovenstaande tekst.