FAQ: doorbetaling gastouders tijdens feestdagen?

Datum: 19-10-2022

Een veelgestelde vraag aan KNGO is of gastouders doorbetaald mogen worden tijdens feestdagen. Dit onderwerp is tevens besproken tijdens het KNGO Panelgesprek op 22 september 2022 met GOB-houders en bemiddelingsmedewerkers. Op de website van Boink staat informatie over de doorbetaling van feestdagen in de kinderopvang.

De website van Boink vermeld het volgende:
Het aantal uur dat de opvang in rekening brengt is vastgelegd in het contract of in de algemene voorwaarden. De afspraken hierover kunnen per opvangsoort/-organisatie verschillen. De opvanglocatie moet wel open zijn tijdens de uren die u betaalt. De feestdagen vormen hierop een uitzondering, net als een enkele studiedag, die mogen ook in rekening gebracht worden. Dus als een normale contractdag op een feestdag valt en de opvanglocatie is gesloten, dan moeten ouders deze dag wel betalen. Voor deze dag(en) hebben ouders ook gewoon recht op kinderopvangtoeslag. Dit geldt voor dagopvang, bso en gastouderopvang. De logica daarachter is dat in de cao Kinderopvang 2021-2022 is opgenomen dat werknemers vrij kunnen zijn op officiële feestdagen en doorbetaald worden door de houder. Belangrijk is vooral dat het voor ouders duidelijk is welke dagen zij moeten betalen.

https://www.boink.info/nieuws/brochure-prijzen-kinderopvang-2022

De inhoud van dit artikel klopt, maar roept vragen op voor het onderdeel gastouderopvang. Tijd voor verheldering van de regels en de mogelijkheden.

Toelichting KNGO:
Juridisch gezien is een ouder niet gehouden (dus niet wettelijk verplicht) om door te betalen op feestdagen, wanneer een gastouder zelf niet beschikbaar is. Ouders zijn niet gehouden aan doorbetaling van een dienst die niet beschikbaar is. Dat recht is verworven op basis van de cao (zie artikel Boink), maar dit is geen recht van de gastouder die niet in loondienst is en dus ook niet onder de CAO valt.

Echter indien je als gastouder afspreekt dat de ouder de uren doorbetaald wanneer een normale contractdag op een feestdag valt en ouders gaan hiermee akkoord, dan is er ook recht op kinderopvangtoeslag voor ouders.
De website van de Rijksoverheid zegt daarover het volgende met betrekking tot het recht op kinderopvangtoeslag:
U krijgt alleen kinderopvangtoeslag voor de uren waarop de kinderopvang daadwerkelijk de dienst aanbiedt. Hierbij geldt een uitzondering voor de feestdagen. Belangrijk is dat de kinderopvang open is en de opvanguren in het contract staan. Of u wel of geen gebruikmaakt van die uren telt niet, maar wel of u ervoor heeft betaald.
De belastingdienst kijkt naar de contracturen en de betaling van de ouders (jaaropgave).
Als gastouder dien je deze afspraak wel vast te leggen in een contract met de ouder.


Op de Online kennisbank voor leden van KNGO staan enkele veelgestelde vragen waar op basis van de regels antwoord op wordt gegeven. Kijk hiervoor in dossier Branche en Financieel.

Disclaimer:
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van bovenstaande tekst.