Webinar Help! Een signaal van kindermishandeling

Datum: 30-11-2023

Het gehele jaar door zijn we als professionals in de gastouderopvang bezig met de Meldcode kindermishandeling, maar in het bijzonder in de Week tegen kindermishandeling. Ieder jaar lanceert KNGO in samenwerking met KinderWijs TV een nieuwe module, zodat professionals hun kennis kunnen verbreden. In 2023 is alweer de zesde module: F Balans tussen privacy en kindveiligheid live gegaan.
Want als professional heb je plichten, maar ook rechten waar je kennis van moet hebben om op de juiste manier te kunnen handelen en toch de goede relatie met ouder en kind te behouden.

KNGO en Augeo Foundation hebben dit jaar de handen ineen geslagen voor een gratis webinar voor de gastouderopvang. Aan de hand van een herkenbare casus zijn we ingegaan op dilemma’s en pijnpunten waar gastouders tegenaan kunnen lopen als ze het idee hebben dat het bij een kind thuis niet goed gaat.
Hiermee willen we een verdiepingsslag maken op hoe je omgaat met signalen van kindermishandeling, een belangrijk onderdeel van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Zie ik het wel goed?
Is er wel echt iets aan de hand?
Hoe kaart ik signalen aan bij ouders?
En wat als ik het mis heb?
Hoe betrek kan ik anderen betrekken?
Wie kunnen dat dan zijn?
Als gastouder zie je het kind regelmatig, jij kan een ontzettend belangrijke rol spelen als het bij een kind thuis niet goed gaat. Niet alleen voor het kind, maar ook voor de ouders. Aan de hand van een casus kwamen allerlei dilemma’s naar voren, maar bovenal leerde je hoe de meldcode jou – als gastouder – bij dit soort situaties kan helpen.

Voor KNGO-leden is het webinar nog terug te kijken tot 31 december 2023 via de Online kennisbank.

Graag geven Augeo en KNGO nog extra tip:

Augeo Magazine ‘Nóg wijzer met de meldcode’
In deze special lees je veel tips en achtergronden bij werken met de meldcode. Naar het magazine.
Tips van anderen:
Werken met de meldcode kan soms best lastig zijn. Waar lopen professionals tegenaan? Hoe lossen ze dat op? Wat werkt en hoe dan? Wijzer met de meldcode belicht 12 thema’s, je leert, oefent, leest, reflecteert.
Ga snel aan de slag!
Augeo App voor kinderopvang
Augeo Foundation heft een app, met daarin een onderdeel speciaal voor de sector Kinderopvang. Je vindt er korte dagelijkse tips, extra informatie, animaties en meer. Ook voor gastouders heel bruikbaar.
Meer info over de app.

Speciaal voor leden van KennisNetwerk GastouderOpvang
Wil je meer oefenen om de signalen van kindermishandeling te identificeren en te beschrijven welke stappen je zou nemen, dan hebben we voor leden van KNGO op de Online kennisbank een zestal casussen waar je mee aan de slag kunt. Mogelijke signalen, reflecteren op de uitdagingen die je zou kunnen ervaren en hoe je jezelf verder zou kunnen ontwikkelen om nog beter in staat te zijn om kindermishandeling te herkennen en erop te reageren.
De casussen zijn ook heel geschikt om met collega’s en GOB te bespreken.

Vakblad voor gastouderopvang StaPP magazine
In het vakblad voor gastouderopvang StaPP magazine besteden we natuurlijk ook aandacht aan de Meldcode en er is een kortingsvoucher voor de nieuwste van de serie online Meldcode modules module Meldcode F: Balans tussen privacy en kindveiligheid te vinden.